Your delivery experts

Ako sa pripraviť na Brexit

Nové povinnosti pre firmy

V nadväznosti na rozhodnutie Rady EÚ v noci z 10. na 11. apríla bol termín Brexitu odložený z 12. apríla na 31. októbra 2019. 

Scenár „Tvrdý Brexit bez dohody“ dňa 12. apríla už neplatí. Toto rozhodnutie Rady EÚ sa vzťahuje na Spojené kráľovstvo a zvyšok EÚ ihneď a bez toho, aby bolo potrebné jeho potvrdenie, ratifikácia alebo hlasovanie parlamentov. Spojené kráľovstvo formálne prijalo predĺženie vo štvrtok ráno 11. apríla. Počas predĺženého obdobia, ktoré môže trvať až do 31. októbra 2019, je Spojené kráľovstvo stále členským štátom EÚ. Tovar zostáva v obehu medzi Spojeným kráľovstvom a zvyškom EÚ tak ako v súčasnosti – bez vyhlásení a colných kontrol.

DPDgroup bude počas tohto obdobia aj naďalej pôsobiť medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ tak ako dnes.

 

V prvom rade je potrebné požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI. Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky Finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI). Aktivácia môže trvať až tri dni. Bez čísla EORI však bude tovar vyvážaný do Spojeného kráľovstva zadržaný.

Firmy odosielajúce zásielky do Veľkej Británie by si tiež mali vyhľadať kódy HS pre produkty, ktoré chcú vyvážať mimo hraníc EÚ (s vyhľadávaním pomôže stránka http://ec.europa.eu/taxation_custo). Tieto kódy umožňujú colným orgánom zistiť, aký je váš produkt a akú DPH alebo colnú sadzbu treba účtovať za tovar.

Pri preprave tovaru mimo Európskej únie je tiež potrebné upraviť obchodnú alebo pro forma faktúru. Tá musí obsahovať informácie týkajúce sa tovaru, ktoré použijú colné orgány na určenie sumy ciel alebo daní. Obchodná faktúra sa používa vtedy, keď sa na tovar vzťahuje obchodná transakcia alebo ide o ďalší predaj. Pro forma faktúra sa používa pri odosielaní tovaru bez akejkoľvek komerčnej hodnoty (napríklad vzoriek). 

V prípade tovaru s hodnotou nižšou ako 135 GBP, ktorá sa prepravuje do Spojeného kráľovstva, sa uplatní dovozná DPH, ktorú musí zaplatiť odosielateľ.

 

 

Prvé štyri základné kroky, ktoré by zákazníci mali urobiť ihneď 

City Service

Expresné doručenie

do 2hodín

kdekoľvek v Bratislave