Your delivery experts

Sprievodné osvedčenie. Pre tovar z Európy.

Sprievodné osvedčenie EUR-1 je preferenčný dokument pre ten tovar, ktorý bol vyrobený v EÚ. Tento nárok na preferenciu môže byť dôležitý pri výpočte dovozného cla, ktoré musí zaplatiť príjemca tovaru. Certifikáty vytvorí odosielateľ na predpísanom štandardnom formulári a predloží ich colnej správe na účely vývozu. Formuláre možno získať od obchodnej komory.

Osvedčenie EUR-1 platí pre pohyb tovaru vnútri Európskeho hospodárskeho priestoru a okrem iných krajín aj pre tieto krajiny: Egypt, Alžírsko, Izrael, Jordánsko, bývalá Juhoslávia (Bosna – Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Kosovo, Chorvátsko, Macedónsko), Libanon, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Južná Afrika, Čile, Mexiko, Albánsko, Andorra, štáty africkej, karibskej a pacifickej oblasti a zámorské územia.

Náš sprievodca online vám ukáže, ako treba správne vytvoriť tieto položky.

City Service

Expresné doručenie

do 2hodín

kdekoľvek v Bratislave