Your delivery experts

Vyžiadaná preprava

Prevezmeme tovar a doručíme ho vám alebo tretej osobe, napríklad výrobcovi. Miesto odoslania alebo doručenia môže byť akákoľvek adresa na Slovensku. Službu vyžiadaná preprava môže využiť zákazník, ktorý má s DPD SK uzavretú platnú zasielateľskú zmluvu. Prepravné náklady hradí objednávateľ.