Your delivery experts

Staráme sa o svoju komunitu.

Považujeme sa za súčasť spoločnosti, v ktorej pracujeme. Výsledkom toho je náš významný príspevok ku všeobecnej prosperite komunity. Podporujeme mnohé neziskové organizácie, a to nielen finančnými darmi, ale aj dobrovoľnou prácou a poskytovaním logistickej podpory.

Tieto príklady ukazujú, ako DPD prejavuje zodpovednosť voči komunite:

Súčasťou projektu „Zodpovednosť“ je aj podpora Výcvikovej školy pre vodiacich psov v Bratislave. V rámci spolupráce, DPD podporuje šteniatka z chovnej stanice Výcvikovej školy už od roku 2007.
Výcviková škola pre vodiacich psov funguje ako jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Jej hlavným cieľom  je pomoc slabozrakým a nevidiacim ľuďom v začlenení sa do spoločnosti prostredníctvom špeciálne vycvičeného vodiaceho psa. Pohyb za pomoci vodiaceho psa je lepší a najmä efektívnejší ako používanie bielej palice, nehovoriac o tom, že vodiaci pes dodáva zrakovo postihnutým pocit istoty a sebadôveru.
 
Výcviková škola pre vodiacich psov má dlhú tradíciu, už od roku 1993. V dnešnej dobe sa škola venuje najmä výcviku a chovu vhodných plemien. Ideálnymi rasami na takýto výcvik je labradorský retriever, ale aj nemecký ovčiak. Vodiaci pes musí mať určité vlastnosti - nesmie byť agresívny, podozrievavý, úzkostlivý, mal by byť ľahko ovládateľný, ochotný spolupracovať, musí byť schopný učiť sa a robiť rozhodnutia a nevyhnutnosťou je samozrejme odolnosť, zvládanie stresu a dobrá schopnosť regenerácie. Výcvik sa realizuje približne 20 mesiacov a rozhodne nepatrí medzi lacné záležitosti. Celková hodnota, ktorá odzrkadľuje všetky náklady spojené s výcvikom vodiaceho psa, ako aj straty, ktoré vytvárajú psy, vylúčené z vodiaceho výcviku, je takmer 12 000 €. Výcviková škola pre vodiacich psov financuje svoje výcviky sama s podporou partnerov, medzi ktorých patrí aj DPD.
 
DPD každý rok podporuje psíka, ktorý potom nosí na svojom postroji červeno-čierne logo našej firmy. Dlhodobo spolupracujeme s Výcvikovou školou pre vodiacich psov a aj vďaka tejto podpore je škola schopná financovať chov, výchovu a výcvik vodiacich psov a  pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím. Výcvik vodiacich psov je nákladný a náročný proces a úloha vodiaceho psa je v živote nevidiaceho človeka zastupiteľná len ťažko. Aj vďaka DPD majú ľudia so zrakovým postihnutím zjednodušený každodenný život.
 
Ilza je v poradí už siedmim vodiacim psom, ktorého DPD vo výcviku podporilo a momentálne si zvyká na svojho nového pána, ktorému pomáha. Jej cestu výcvikom si môžete pozrieť vo videu:  https://www.youtube.com/watch?v=FDybH8RNyus

Náš malíček je občianske združenie, ktoré sa venuje pomoci odborníkom a rodičom s predčasne narodenými deťmi a poskytuje im emocionálnu, sociálnu a materiálnu podporu.
Za predčasne narodené dieťa sa považuje novorodeniatko narodené pred 37. týždňom tehotenstva a jeho pôrodná hmotnosť býva menšia než 2500 gramov. Starostlivosť o takéto dieťa býva náročná nielen finančne a vyžaduje si špeciálne pomôcky a prostredie.
OZ Náš malíček poskytuje rodinám potrebnú pomoc. Okrem informovania odbornej verejnosti a vydávania brožúr a letákov, sa združenie venuje aj organizácii vzdelávacích aktivít, odborných kurzov, seminárov, prednášok a školení pre zdravotníckych pracovníkov aj rodičov.

Šťastný domov je útulok pre nechcené a týrané psy z okolia Levíc.
Okrem základnej starostlivosti poskytuje týmto zvieratám aj pravidelné vyšetrenia vrátane očkovania a odčervenia. Združenie takisto pomáha aj ľuďom- chráni ich pred agresívnymi a chorými psami, ktoré sa voľne vyskytujú v mestách a dedinách v okolí Levíc.

Túlavá labka sa venuje záchrane psov a mačiek v okolí Banskej Štiavnice aj vo vzdialenejších kútoch Slovenska.
Okrem základnej pomoci sa združenie venuje aj psom z miestnej karanténnej stanice, rozbieha kastračný program a zaoberá sa zvieratami, ktoré ľudia nájdu.

Hodina deťom je celoročná finančná zbierka, organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Je zameraná na podporu detí a mládeže, na ich rozvoj, vzdelanie a na projekty, ktoré skvalitňujú úroveň ich životov. Hodina deťom od svojho vzniku vyzbierala takmer 4,5 milióna Eur, ktoré boli venované na podporu približne 1500 projektov.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších neziskových mimovládnych organizácií, fungujúca od roku 1995. DPD ako partner podporuje túto organizáciu už viac ako rok v jej cieli - byť akýmsi mostom medzi tými, čo chcú pomôcť a medzi tými, ktorí pomoc potrebujú.
 
https://youtu.be/b2NpgQbckKw

Dobrý Anjel je nezisková organizácia, ktorá už siedmy rok pomáha rodinám, kde jeden z členov trpí vážnou chorobou a kde táto choroba spôsobila rodine finančné ťažkosti. Prostredníctvom organizácie prispieva desaťtisíc darcov mesačne finančnými čiastkami a výsledná suma je rozdelená rodinám, ktoré potrebujú pomoc. DPD už dlhšiu dobu spolupracuje s Dobrým Anjelom a podporuje túto organizáciu v napĺňaní jej cieľov.
Dobrá ZOO Dobrého Anjela
 
Dobrý Anjel v roku 2013 opäť organizoval charitatívnu akciu Dobrá ZOO. Počas mája mohli deti aj dospelí posielať svoje kresby zvierat a tým vytvoriť najväčšiu ZOO na svete venovanú deťom, ktoré do bežnej ZOO chodiť nemôžu. Organizácia dostala desaťtisíce kresieb od detí zo škôlok, škôl, ale aj od dospelých a tieto kresby oživili smutné nemocničné chodby. DPD pomohlo s logistikou celého projektu, množstvo kresieb, ktorými Dobrý Anjel vyzdobil onkologické oddelenia v troch slovenských nemocniciach, doručili práve kuriéri DPD.

Kvapka nádeje je nadácia, ktorá podporuje liečebné, kultúrne a sociálne potreby chorých detí, postihnutých nádorovým ochorením a pomáha pri financovaní prístrojového vybavenia Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
Nadácia bola založená v roku 2002 pani Vendulou Auš Svobodovou ako Nadační fond Kapka naděje, po benefičnom koncerte v Státní opeře Praha v roku 1999. Na Slovensku vznikla táto nadácia v júli v roku 2010, kedy sa aj uskutočnil charitatívny galavečer Noc nádejí 2010, s účelom zbierky na rekonštrukciu a dostavbu transplantačnej jednotky kostnej drene na Hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Od tohto času uskutočnila Kvapka nádeje viacero podujatí na podporu detí s onkologickým ochorením a do dnešného dňa sa podarilo nadácii vyzbierať takmer 3 milióny Euro, ktoré boli použité na rekonštrukciu Transplantačnej jednotky kostnej drene II. detskej kliniky DFNsP v Bratislave a na otvorenie novo vybudovanej transplantačnej kliniky v tej istej nemocnici, ktorá je jedným z najmodernejších lekárskych zariadení na Slovensku.
 
Medzi hlavné ciele nadácie patrí už spomenutá pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie, pomoc pri zlepšení liečebných metód, pomoc v oblasti psychosociálnej opatery detí a rodín a takisto podpora vedeckých aktivít. DPD sa rozhodlo podporiť Kvapku nádeje v jej pomoci chorým deťom a v roku 2013 darovalo nadácii časť 1,5 % z svojich daní.

Tento rok sa už po šiesty krát uskutočnilo v Areáli Divoká Voda v Čunove, charitatívne podujatie Preteky kačíc. Toto podujatie, organizované Komunitnou nadáciou Bratislava, je každoročne  zamerané na podporu neziskových organizácií. DPD sa už druhý rok tejto udalosti zúčastnilo a pomohlo aj s logistikou celého projektu. Bol to práve kuriér DPD, kto doručil kačice na štart.
Komunitná nadácia Bratislava je nezisková organizácia, založená v roku 2000. Od svojho vzniku podporila viac ako 1000 projektov, zameraných na zlepšenie kvality života Bratislavčanov aj ostatných regiónov a prispela sumou približne 1,2 mil. eur.  Hlavným poslaním Komunitnej nadácie je rozvíjanie darcovstva medzi ľuďmi a realizácia grantových projektov.
 
Okrem sprievodného programu, tvoreného neziskovými organizáciami sú každoročne súčasťou Pretekov kačíc aj Preteky raftov. V týchto pretekoch súťažia firemné posádky, zložené zo zamestnancov firiem, ktoré preteky kačíc podporujú. Preteky kačíc sa skladajú z dvoch častí- prvé štartujú firemné kačice a po nich prichádzajú na rad malé kačice jednotlivcov.  
 
Za DPD neúnavne bojovala kačica DePeDuck. Kačica, každoročne úspešne háji  farby DPD, no bohužiaľ sa jej ani v jedných pretekoch nepodarilo preplávať do cieľa v prvej trojke. Povzbudzovať kačicu DePeDuck chodí aj Výcviková škola pre vodiacich psov, so psíkom, ktorého DPD v tom roku podporuje. Výcvik vodiaceho psa je finančne náročný proces a aj vďaka podpore DPD pomáha Výcviková škola vodiacich psov, prostredníctvom svojich zverencov, zjednodušovať život slabozrakým a nevidiacim.
 
Malé kačice jednotlivcov si ľudia môžu za symbolickú cenu zakúpiť či už prostredníctvom internetu alebo priamo na mieste a tento finančný obnos sa každoročne rozdelí medzi zapojené organizácie. Počet malých kačíc sa každoročne zvyšuje, čo znamená, že podujatie sa dostáva do povedomia čoraz väčšiemu počtu ľudí.

Červený nos je nezisková organizácia zameraná na podporu psychickej pohody detí a seniorov v nemocniciach a liečebných zariadeniach. Svojou činnosťou zlepšuje ich zdravotný stav a urýchľuje čas liečby. Klauni z tejto organizácie sa snažia formou humoru a zábavy odpútať pacientov od ich každodenných problémov v nemocnici, od strachu a napätia spojeného s liečbou a vyšetreniami.
Červený nos navštevuje 39 nemocníc a 2 liečebné zariadenia na celom Slovensku, kde so svojimi 47 zdravotnými klaunami spríjemňuje chorým nepríjemný čas strávený v nemocnici. Mesačne títo klauni uskutočnia takmer 170 návštev a spravia veselšími až 60 tisíc detí.
 
Zdravotní klauni sú profesionálny umelci s dramatickým vzdelaním. Okrem spevu a tanca musia spĺňať aj také predpoklady ako empatia a trpezlivosť . Všetci klauni prešli náročným výberovým procesom a pravidelne sa zúčastňujú školení a workshopov, organizovaných pod vedením skúsených lektorov.
 
DPD sa rozhodlo tiež podporiť túto organizáciu v jej pomáhaní chorým. Naša spoločnosť minulý rok darovala svoje 2 % z daní a tým prispela na rozvoj organizácie, fungujúcej na Slovensku už od roku 2004.

Deti na basket je projekt basketbalového klubu Spišská Nová Ves. Jeho cieľom je ponúknuť deťom – žiakom prvého stupňa na základných v školách na vidieku aj v mestách- alternatívu v podobe športu v konkurencii s internetom a sociálnymi sieťami.
V rámci projektu, basketbalový klub podporuje deti vo voľno časových aktivitách. Okrem takejto účasti na klubových zápasoch sú pre deti organizované turnaje v basketbale na ich školách a zároveň je plánovaná aj výstavba streetballových ihrísk.
DPD spolupracuje na tomto projekte a prispieva na jeho realizáciu.

Prostredníctvom neziskovej organizácie Rotaract Danube Bratislava DPD každoročne podporuje deň detí v Internátnej škole pre slabozrakých a nevidiacich v Levoči.
Táto moderná škola sa postupne pretransformovala  z Ústavu pre slepcov, ktorý vznikol v roku 1922. Škola pripravuje nevidiace a slabozraké deti na štúdium na stredných školách, podporuje integráciu a pomáha zlepšiť ich každodenný život.  DPD každoročne prináša deťom na Deň detí darčeky a hračky a tým sa snaží spríjemniť deťom tento ich sviatok.