Your delivery experts

Staráme sa o našu planétu.

Ako poskytovateľ logistických služieb máme osobitnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia.

Preto neustále znižujeme emisie CO2, čím chránime prírodné zdroje. Naša spoločnosť je tiež viazaná svojou recyklačnou politikou.

Zodpovednosť

  • Zodpovednosť: Iniciatíva za uhlíkovú neutralitu v logistickom odvetví.
  • DPD zabezpečí, aby bol každý balík zaslaný prostredníctvom našej siete uhlíkovo neutrálny, a to bez poplatkov pre zákazníka.
  • Od júla 2012 sa štandardne poskytuje zákazníkom na európskych trhoch.