Your delivery experts

Zodpovednosť: Uhlíkovo neutrálna preprava balíkov.

DPD berie svoju environmenálnu zodpovednosť vážne. Na základe programu Zodpovednosť má spoločnosť DPD záväzok znižovať vplyv svojho podnikania na našu planétu.

S projektom Zodpovednosť zvyšuje DPD latku pre prepravné odvetvie, a to poskytovaním uhlíkovo neutrálneho doručovania ako štandardu. 

Z enviromentálenho a sociálneho hľadiska pridáva Zodpovednosť reálnu hodnotu. Je to najlepšia ponuka v oblasti nákladov, služieb a udržateľnosti. 

Trvalý a dlhodobý medzinárodný záväzok organizácie CDC Climat k znižovaniu emisií CO2 z nej robí ideálneho kompenzačného partnera pre projekt Zodpovednosť.

Zodpovednosť – záväzok DPD k uhlíkovej neutralite ako prvej spoločnosti v odvetví – bol umožnený prostredníctvom troch krokov: