Your delivery experts

Insetting.

DPD na základe záväzku svojej materskej spoločnosti GeoPost a skupiny La Poste už niekoľko rokov pracuje na znižovaní svojej celkovej uhlíkovej stopy CO2. DPD nazýva tento proces Insetting – je to termín, ktorý pokrýva celú škálu medzinárodných iniciatív na znižovanie emisií CO2. Insetting je proces, pomocou ktorého DPD redukuje celkovú produkciu uhlíka organizáciou. Insetting môže mať viacero podôb: od redukcie využívania elektriny v našich depách až po zavedenie väčšieho množstva dopravných prostriedkov s elektrickým alebo plynovým pohonom a používanie bicyklov na doručovanie v centrách miest.

Pozrite si niektoré naše iniciatívy a kliknite na viac informácií.

Delivery bikes in Hamburg

DPD in Germany has introduced delivery bikes that can carry up to 50 parcels to residential areas of Hamburg. This not only reduces CO2, but also produces significantly less noise than delivery vehicles.  

Electromobility: emission-free delivery

The world's first ex-works battery-driven vans are initiating a new era of emission-free transport. The Mercedes-Benz Vito E-CELL is especially suitable for inner-city deliveries, which is why seven of these vehicles are in operation on behalf of DPD in Hamburg and in the Stuttgart conurbation.

Environmentally-friendly technologies for depots

DPD continuously invests in new technologies aimed at reducing the energy consumed at its 75 depots and 7 hubs in Germany. By applying intelligent electricity management systems and the use of geothermal energy DPD ensures that its energy costs fall and the level of CO2 emissions which damage the climate is reduced.