Your delivery experts

Kompenzácie.

Uhlíkové kompenzácie je termín používaný na vysvetlenie, ako spoločnosti alebo jednotlivci môžu vyvážiť uhlík, ktorý denne vyprodukujú. Organizácie vypočítajú množstvo uhlíka, ktorý vyprodukujú, a potom si zakúpia kredity z projektov zúčastňujúcich sa na redukcii uhlíka. Na riadenie kompenzácií vytvorila spoločnosť DPD partnerstvo s organizáciou CDC Climat.

Pozrite si niektoré naše iniciatívy a kliknite na viac informácií.

Obnova spustošených území v Kolumbii.

Tento projekt sa zameriava na obnovu skutočného lesa s dôrazom na obnovu jeho bohatého ekosystému na rozdiel od bežných postupov opätovného zalesňovania pestovaním monokultúr na stromových plantážach.

Čítať ďalej

Dehydratácia lucerny vo Francúzsku.

Tento projekt sa zameriava zníženie množstva emisií zmenou paliva (na biomasu) a účinnými energetickými opatreniami (predsušením na poliach) v procese dehydratácie lucerny.

Čítať ďalej

Národný program vyhnívacích bionádrží v Kambodži.

V Kambodži sa používa na svietenie petrolej - fosílne palivo s množstvom emisií – a jedlo sa zvyčajne varí na otvorenom ohni. Dym, ktorý pri tom vzniká, závažne ohrozuje zdravie najmä tých ľudí, ktorí varia, t. j. žien a detí. Tento projekt poskytuje trvalé riešenie týchto problémov.  

Čítať ďalej