Your delivery experts

Národný program vyhnívacích bionádrží v Kambodži.

V Kambodži sa používa na svietenie petrolej - fosílne palivo s množstvom emisií – a jedlo sa zvyčajne varí na otvorenom ohni. Dym, ktorý pri tom vzniká, závažne ohrozuje zdravie najmä tých ľudí, ktorí varia, t. j. žien a detí. Úbohé zaobchádzanie s odpadom vyprodukovaným dobytkom – životne dôležitým prostriedkom prežitia spoločenstiev – spôsobuje problémy s hygienou a metánovými emisiami.

Zber dreva na pálenie vedie tiež k odlesňovaniu. Pretože oxid uhličitý je viazaný v rastlinách, rúbanie stromov prospieva ku globálnemu otepľovaniu. Ďalší problém spočíva v nespracúvaní zvieracieho odpadu, ktorý je nehygienický a spôsobuje emisie metánu. Tento kambodžský projekt je udržateľným riešením uvedených problémov. Do rodín v ôsmich provinciách celej krajiny bolo pridelených 20 000 vyhnívacích bionádrží s objemom 4 – 15 m3. Okrem toho každá zúčastnená domácnosť dostane sporák a lampy bioplyn a aj potrebné potrubie. Hnoj miestnych prasiat a kráv sa zbiera a uskladňuje vo vyhnívacích bionádržiach, kde ho mikróby zmenia na bioplyn, ktorý možno využívať na varenie, svietenie a zohrievanie vody.

Environmentálne vplyvy:

  • Vplyv na pôdu a vodu: Menšie odlesňovanie, ktoré súčasne bráni erózii pôdy, deštrukcii prírodných biotopov a strate biodiverzity; ochrana pred zhoršením úrodnosti pôdy, spôsobená menej častým používaním chemických hnojív a ich náhrada biokalom; lepší systém spracovania splaškovej vody.
  • Vplyv na ovzdušie a klímu: Využitie plynu z vyhnívacích bionádrží zabraňuje znečisťovaniu metánovými emisiami.

Predpokladané spoločenské a ekonomické prínosy:

  • Zlepšenie hygienických podmienok odstránením predtým nespracúvaného hnoja zvierat.
  • Zlepšenie životných podmienok odstránením nebezpečného dymu z ohnísk na drevo.
  • Čas, ktorý bol predtým potrebný na zber dreva, možno teraz využiť produktívnejšie – na vzdelávanie a poľnohospodárstvo.
  • Vytváranie pracovných miest pri výrobe a údržbe vyhnívacích bionádrží.