29. Apríl 2020 | Všeobecné informácie

DPDgroup v minulom roku prepravila 1,3 miliardy zásielok. Všetky sa do cieľa dostali bez uhlíkovej stopy.

Kuriérska spoločnosť DPDgroup v minulom roku doručila adresátom na celom svete 1,3 miliardy balíkov. Každý jeden z nich sa pritom do cieľa dostal bez toho, aby mal negatívny vplyv na životné prostredie. DPDgroup sa zaviazala k bezemisnému doručovaniu už v roku 2012.  

Spoločnosť DPDgroup posilnila svoje postavenie vedúcej doručovacej spoločnosti na európskych cestách. V roku 2019 zvýšila tržby o 6,7 % na 7,8 miliardy eur. Tento výsledok dosiahla spoločnosť vo veľmi náročnom období, v ktorom pribúdajú dopravné obmedzenia v centrách miest a sprísňujú sa ekologické limity pre dopravu.

Potvrdili sme pozíciu kľúčového hráča na európskom trhu. Dobré výsledky sme dosiahli najmä vďaka tomu, že sa zameriavame na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb,“

hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku.

Najväčší nárast zaznamenala spoločnosť v B2C zásielkach (od firmy k zákazníkom). Ich množstvo v Európe sa v minulom roku zvýšilo o 9 percent. Zákazníci čoraz častejšie využívajú sofistikovanejšie služby, ktoré  umožňujú doručovať zásielky efektívnejšie. Ide najmä o doručovanie do odberných miest Pickup, v ktorých si adresát môže zásielku vyzdvihnúť v čase, ktorý mu najviac vyhovuje, alebo službu Predict. Vďaka nej adresát presne vie, kedy mu bude zásielka doručená a v prípade potreby vie pružne meniť miesto a čas vyzdvihnutia. „V čase, kedy internetový obchod výrazne rastie, je ponuka prémiových doručovacích služieb konkurenčnou výhodou. Využívanie kuriérskych služieb je vďaka nim pre mnohých ľudí omnoho pohodlnejšie,“ vysvetľuje Pavuk. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb potvrdzuje aj nízky počet reklamovaných zásielok. Na Slovensku ich množstvo v roku 2019 kleslo o takmer 28 % na 1219, z čoho bolo 846 opodstatnených. Dôvodom na reklamáciu boli omeškania, poškodenia, alebo strata.

Každý jeden balík, ktorý DPDgroup doručí, sa do cieľa dostane bez toho, aby to malo negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť sa k tomuto kroku zaviazala už v roku 2012 vo svojom programe DrivingChange, ktorým sa riadi. Vďaka nemu je uhlíková stopa poskytovaných kuriérskych služieb nulová. Spoločnosť svoj vplyv na životné prostredie pravidelne meria a vyhodnocuje. Produkované emisie každoročne znižuje a ostávajúce množstvo kompenzuje pomocou projektov zameraných na čistú energiu. 

 

Kontakt

Mgr. Andrea Bačíková, MBA

Marketing & PR Manager

Matej Kubinec

Senior PR Consultant

O DPD

Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom DPDgroup, druhej najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio služieb na Slovensku a do 230 krajín sveta. Prostredníctvom inovatívnych technológií, odborných znalostí a starostlivosti o zákazníkov poskytuje DPD kvalitné služby v oblasti prepravy tovaru pre odosielateľov, ale aj pre príjemcov.