Všeobecné obchodné podmienky

VOP pre prepravu balíkov s DPD

Všeobecné obchodné podmienky

VOP pre prepravu balíkov s DPD

Smernica preprava lítiových batérií na stiahnutie:

Manuál správne balenie pneumatík na stiahnutie:

Manuál správne balenie pneumatík na stiahnutie:

Všeobecné ustanovenia pre uplatnenie reklamácie, náhrady škody či zápise škody na stiahnutie:

Súhlas so zasielaním faktúry v papierovej forme na stiahnutie:

Doručovanie počas vianočných sviatkov 2021: