Opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku a v Európe.

(1.10.2020)

Opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku a v Európe.

(1.10.2020)

Opatrenia v spojení s COVID 19.


Vážení zákazníci, vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami krízového štábu SR sme boli nútení zaviesť opatrenia, zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy vírusom COVID 19. Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkým našim zákazníkom a príjemcom zásielok.


Berte, prosíme, ohľad na kuriérov a pri kontakte s nimi majte rúšku alebo respirátor. Chránite tým aj seba. Pri doručovaní zásielky na domácu adresu, počkajte, prosíme, kuriéra pred domom.

 

Uzavretie odberných miest Geis Point


Z dôvodu nariadenia krízového štábu sú od 16. 3. 2020 uzavreté všetky menšie prevádzky a obchody. Z tohto dôvodu nie je možné odosielať balíky do odberných miest Geis Point.

 

Odoslanie zásielky na firemnú adresu


Preverte si, prosíme, či je prevádzka alebo spoločnosť, ktorej adresujete zásielku otvorená. V prípade ak zásielku nebude možné doručiť, bude vrátená späť k odosielateľovi. Náklady na prepravu vám v tomto prípade nebude možné vrátiť, nakoľko preprava bola vykonaná.

 

Doručovanie do nemocníc a zdravotných stredísk

Pri doručovaní zásielok do nemocníc a zdravotných stredísk, či už ide o zásielku pre lekára alebo pacienta, balík doručujeme len na recepciu, ak príjemca nevie balík prevziať na recepcii, zásielka bude vrátená späť odosielateľovi.

 

Podanie reklamácie


Zápis o škode – zmena procesu, aby bolo možné v čo najväčšej miere limitovať kontakt kuriéra a zákazníka.


Zápis o škode pre nezjavné poškodenie zásielky


S platnosťou od 23. 03. 2020 do odvolania platí, že ak bude doručovaná zásielka poškodená nezjavne (príjemca zistí poškodenie po prebratí a otvorení zásielky), kuriér nebude dodatočne vyslaný na spísanie Zápisu o škode. V takomto prípade:

 •  príjemca, ideálne v deň doručenia, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia zásielky

  oznámi emailom na [email protected], že mu bola doručená poškodená zásielka

 • reklamačné oddelenie po prijatí informácie od príjemcu o poškodení zásielky, obratom odošle

  tlačivo Zápisu o škode na emailovú adresu príjemcu

 • príjemca vyplní tlačivo Zápis o škode a spolu s fotodokumentáciou poškodenej zásielky ju

  obratom, najneskôr však tak aby dodržal lehotu 3 pracovných dní od doručenia zásielky, odošle

  na [email protected] 

 • príjemca informuje svojho Odosielateľa o tom, že došlo k poškodeniu zásielky a Odosielateľ

  ako platca prepravy si uplatní reklamáciu

Zápis o škode pre zjavné poškodenie zásielky

S platnosťou od 23. 03. 2020 do odvolania platí, že ak bude doručovaná zásielka poškodená zjavne (príjemca zistí poškodenie pri prebratí zásielky), kuriér nebude spisovať Zápis o škode. V takomto prípade informuje príjemcu aby:

 • v deň doručenia zásielky oznámil emailom na [email protected], že mu bola doručená poškodená zásielka
 • reklamačné oddelenie po prijatí informácie od príjemcu o poškodení zásielky, obratom odošle
  tlačivo Zápisu o škode na emailovú adresu príjemcu
 • príjemca vyplní tlačivo Zápis o škode a spolu s fotodokumentáciou poškodenej zásielky ju
  obratom odošle na [email protected]
 • príjemca informuje svojho Odosielateľa o tom, že došlo k poškodeniu zásielky a Odosielateľ
  ako platca prepravy si uplatní reklamáciu

 

Ďalšie opatrenia

 •  Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti DPD boli poučení o potrebných hygienických
  opatreniach.
 • Zrušené boli zahraničné služobné cesty
 • Monitorujeme zdravotný stav zamestnancov, ktorých pohyb v priestoroch spoločnosti je
  nevyhnutný pre zabezpečenie činnosti spoločnosti