Na dodržiavaní etiky nám v DPD záleží. Je pre nás dôležité, aby sme vo vzťahu so svojimi partnermi dodržiavali zásady etického rámca, hodnoty a princípy, ktoré sú súčasťou firemnej kultúry v DPD. Etický kódex si môžete stiahnuť a prečítať nižšie. V prípade, že chcete podať podnet, môžete tak spraviť cez formulár nižšie.

 

Stiahnite si Etický kódex:

 

Etický kódex na stiahnutie:

 

Napíšte etickému manažérovi DPD: 

*
*