Your delivery experts

Total Zero

Spoločnosť DPD sa ako prvá chystá zaviesť bezplatnú, uhlíkovo neutrálnu prepravu. Od júla bude DPD na všetky zásielky uplatňovať svoj nový záväzok uhlíkovej neutrality, Total Zero.

Záväzok uhlíkovej neutrality bude dosiahnutý trojitým mechanizmom: meraním vypúšťaného CO2, znížením CO2, produkovaného spoločnosťou DPD a následnou uhlíkovou kompenzáciou. Prijatím zásady Total Zero sa DPD zaväzuje neustále znižovať svoj vplyv na životné prostredie.

Uhlíková stopa spoločnosti DPD sa pravidelne vypočítava od roku 2006 a rovnako dlho DPD aj znižuje množstvo CO2 na balík.

John Acton, generálny riaditeľ spoločnosti DPD a výkonný viceprezident spoločnosti GeoPost S.A., povedal: „Záväzok spoločnosti DPD, Total Zero, sa zrodil z uznania potreby zníženia uhlíkovej stopy, ktorú zanecháva činnosť DPD a súčasne zníženia jej dopadu na planétu.“

„Emisie CO2, produkované spoločnosťou DPD, sú nižšie než emisie našej konkurencie najmä vďaka využívaniu európskej cestnej siete namiesto leteckej prepravy, ale spoločnosť DPD bude aj naďalej skúmať každý aspekt svojho podnikania s cieľom každý rok podstatne znížiť emisie  CO2 ,“ povedal Acton. Dodal, že medzinárodná reputácia spoločnosti CDC Climat a jej dlhodobý záväzok znižovania emisií CO2 z nej robia dokonalého kompenzačného partnera pre záväzok Total Zero. Spoločnosť CDC Climat úzko spolupracuje s DPD pri identifikácii radu projektov uhlíkovej kompenzácie, ktoré bude podporovať prostredníctvom záväzku Total Zero.

Medzi iniciatívy DPD, ktoré v súčasnosti pomáhajú znižovať objem vypúšťaného uhlíka patrí: 

  • Školenie ekologickej jazdy pre kuriérov vo Veľkej Británii.
  • Zakúpenie najväčšieho parku dvojpodlažných návesov vo Veľkej Británii s trikrát väčším objemom než jednopodlažné vozidlá.
  • Svetelné spínače s detektorom pohybu v Belgicku.
  • Dodávky na stlačený zemný plyn v Holandsku.
  • Doručovateľské bicykle v Nemecku, ktoré dokážu odviezť až 50 balíkov do obytných štvrtí Hamburgu.
  • Elektrické dodávky Mercedes Benz Vito E-CELL v Stuttgarte a Hamburgu s nulovými emisiami a ďalšie...

O spoločnosti CDC Climat

CDC Climat je dcérska spoločnosť organizácie Caisse des Dépots založená v roku 2010 za účelom boja proti klimatickým zmenám prijímaním opatrení v troch oblastiach: investície do uhlíkových aktív, rozvoj služieb pre nízkouhlíkové hospodárstvo a výskum ekonomiky klimatických zmien.