Saadetiste piirmõõtmed ja kaalud

KULLERPAKID

DPD arvestab kuni 31,5-kilogrammise (0,126 cbm) saadetise transpordihinda reaalkaalu alusel (kg). Ühe paki suurimad lubatud mõõtmed: pikima külje ja 2 x põhja ümbermõõdu summa kuni 3,0 meetrit, kusjuures pikim külg ei tohi ületada 1,75 meetrit. Piirmõõdud on vajalikud selleks, et tagada pakkide kiire, turvaline ning ladus käitlemine jaotuskeskuste pakisorteerimise liinidel.

DPD paki maksimummõõtmed on järgmised:

  • pikkus: kuni 175 cm (pikim külg);

  • pikim külg + 2 x  põhja ümbermõõt: 3,0 m [2 x (kõrgus + laius)+pikim külg];

  • pakkeüksuse kaal: 31,5 kg.

  • Tähelepanu! Pakid kaaluga enam kui 31,5 kilogrammi peavad olema asetatud alusele!

Miinimumsuurus: A5

Ümbermõõdu ja mahukaalu kalkulaator

Ümbermõõdu kalkulaator

kõrgus (cm)
laius (cm)
pikkus (cm)

Sinu saadetise ümbermõõt on:

cm

Sinu saadetise mahukaal on:

KG

MÄRKUS:see on arvutatud väärtus, mida ei mõõdetud kalibreeritud mõõteriistaga.

Mahukaal

Saadetise mõõtmete alusel arvutatav näitaja, mis aitab hinnata, kui suure ala Saadetis veovahendis hõivab. Mahukaal arvutatakse valemi alusel: pikkus (cm) x laius (cm) x kõrgus (cm) / 4000 (so 1m3=250kg). Kui Saadetise Reaalkaal ja Mahukaal erinevad, siis on DPDl õigus lähtuda Teenuse osutamisel või hinnastamisel sellest, kumb on suurem.

XS-suuruses pakk: kõrgus 8 cm, laius 18 cm, sügavus 61 cm
S-suuruses pakk: kõrgus 8 cm, laius 43 cm, sügavus 61 cm
M-suuruses pakk: kõrgus 17 cm, laius 43 cm, sügavus 61 cm
L-suuruses pakk: kõrgus 36 cm, laius 43 cm, sügavus 61 cm

Maksimaalne kaal Baltikumis saates kuni 31,5 kg, muu Euroopa kuni 20 kg (Portugal 10 kg).

Miinimumsuurus: A5

Mugav kättesaadavus Mugav kättesaadavus

DPD-ga saadetava ühe pakkeüksuse suurim lubatud kaal on 31,5 kilogrammi (0,126 cbm). Alates 31,5 kilogrammist arvestatakse paki transpordihind arvestusliku kaalu alusel: võrreldakse saadetise reaal- ja mahukaalu ning aluseks võetakse neist suurem. Raskemad pakid kui 31,5 kg tuleb transpordiks asetada alusele.

Alusele pandud saadetise maksimummõõtmed on järgmised:

maksimaalne kõrgus: 1,8 m (aluse madalaim arvestuslik kõrgus 1,0 m);

kaal: 31,6 kg – 700 kg.

Märkus: kui pakkeüksuseid on rohkem kui üks ja soovite arvutada kogu mahukaalu, liitke pakkeüksuste mahukaal.

alus alus

Ülemõõduliste aluste ja erikäsitlust nõudvate saadetiste puhul lisandub transpordihinnale erikäsitlustasu. Ülevaade hinnastamise alustest ja erikäsitlust vajavatest saadetistest: