7. september 2023 | Pressiteade

Täna on ülemaailmne puhta õhu päev: vaata, kui puhas on õhk sinu kodutänaval

7. septembril tähistatakse ülemaailmset puhta õhu päeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu õhukvaliteedile ja vähendada õhusaastet. Pakiveoettevõte DPD on käivitanud Tallinnas õhukvaliteedi seireprogrammi, mis võimaldab tallinlastel näha, milline on õhukvaliteet nende kodutänaval.

DPD Eesti anduritega kogutud andmed on avalikud ja kõikidele tasuta kasutamiseks. Õhukvaliteeti saab reaalajas jälgida interaktiivse veebikaardi kaudu.

 

Andmeid kogutakse otse linnaliikluses

DPD Eesti paigaldas 32 kaubiku katusele mõõtmisandurid, mis koguvad õhukvaliteedi andmeid pakkide tarnete ajal üle kogu Tallinna. Andurid paigaldati ka kuuele Tallinna pakiautomaadile, mis koguvad andmeid ööpäevaringselt. Uudsed lasertehnoloogiaga andurid mõõdavad kõige kriitilisemat tervist mõjutavat tegurit (PM2,5), mis tekivad eelkõige kütuste põletamisel. Need võivad kopsudesse või vereringesse sattudes olla kahjulikud, eriti kroonilise hingamisteede või südame-veresoonkonna haigusega isikutele.

„Teada on, et Tallinnas on suurimaks probleemiks liiklussaaste ning õhukvaliteet on oluliselt halvem suurte teede läheduses.  See teave põhineb eeskätt õhusaaste hajumismudelitel, mida on valideeritud mõõtejaamade andmete alusel ning, mis sai antud programmi raames kinnitust ka DPD mõõtmisandmetega,“ selgitas Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru.

Orru sõnul on DPD poolt kogutud õhukvaliteedi andmete suurim väärtus see, et neid andmeid kogutakse väga erinevatest kohtadest ja otse linnatänaval. „Need on kohad, kus inimesed viibivad ja igapäevaselt hingavad, mistõttu on oluline just seal õhukvaliteeti mõõta ja vajadusel muutusi liikluse planeerimisel teha, et transpordist tingitud saastet vähendada. Väga tore on näha, et ka ettevõtted tunnevad muret õhukvaliteedi pärast ja mõtlevad kuidas seda parandada,“ tõi Orru välja.

 

Ligi 99% maailma rahvastikust hingab saastunud õhku

ÜRO keskkonnaprogrammi andmetel hingab ligi 99% maailma rahvastikust saastunud õhku, mis ilmestab, et tegu on tänapäeva kõige olulisema terviseriskiga. Seetõttu on DPD asunud koguma reaalajas õhukvaliteedi andmeid enam kui 28 Euroopa suurlinnas ning pakub oma võrgustikku selleks, et tõhusalt planeerida ja arendada andmepõhiseid algatusi ning leida ennetavaid lahendusi õhukvaliteedi parandamiseks.

„DPD anduritega kogutud andmed on avalikud ja kõikidele tasuta kasutamiseks. Soovime anda oma panuse linnakeskkonna õhuseireks ja paremaks kujundamiseks. Tallinnas kogutud õhukvaliteedi andmed võimaldavad elanikel teha otsuseid näiteks oma liikumistrajektoori või sportimiskoha valikul ning otsustajatel märgata probleemsemaid piirkondi, et muuta linnaelanike elu paremaks, olgu nendeks rohealade juurde loomise, linnaliikluse planeerimise või linnakiiruse alandamise teel,“ rääkis DPD Eesti jätkusuutlikkuse juht Annika Oruaas.

DPD jätkusuutlikkuse juht selgitas, et oluline on võtta ette järjest uusi meetmeid transpordisektori rohelisemaks muutmiseks, mistõttu on nad oma teenuse ülesehitusel võtnud kasutusele keskkonnasõbralikumaid alternatiive - näiteks uuendanud sõidukiparki, mille CO2 heitmed on väiksemad näiteks läbi elektrisõidukite kasutamise.
 „Lisaks näeme ka suurt väärtust era- ja avaliku ning kolmanda sektori koostöös. Partnerluse kaudu on võimalik muutusi reaalselt ja efektiivselt ka ellu viia,“ sõnas Oruaas ning julgustas nii teadusasutusi, linnavalitsust ja muid organisatsioonidega küsima DPD-lt kogutud andmeid analüüsimiseks.