Poolaluste ja aluste piirmõõtmed ja kaalud

Driver-with-parcels-in-elevator.jpg Driver-with-parcels-in-elevator.jpg

Poolaluste ja aluste piirmõõtmed ja kaalud

Sihtriik

POOLALUSED

ALUSED

(pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg)

DPD
CLASSIC

(pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg)

DPD 10:005
Delivery
Mo - Fr

DPD 12:005
Delivery
Mo - Fr

DPD 12:005
Delivery
Sa

DPD 18:005
Delivery
Mo - Fr

Eesti

0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg

3,70 €

1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg

---

-

Läti

0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg

4,20 €

1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg

32,00 €

22,00 €42,00 €17,00 €

Leedu

0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg

5,90 €

1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg

35,00 €25,00 €45,00 €20,00 €

Soome

0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg

9,90 €

1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg

42,20 €32,20 €52,20 €27,20 €

Poola

0.8 m x 0.6 m x 1.7 m ja 239 kg

1.2 m x 0.8 m x 1.7 m ja 700 kg

Rootsi

0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg

1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg

Taani

0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg

1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg

Sihtriik

Eesti

Sihtriik

Läti

Sihtriik

Leedu

Sihtriik

Soome

Sihtriik

Poola

Sihtriik

Rootsi

Sihtriik

Taani

POOLALUSED

(pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg)

0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg

0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg

0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg

0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg

0.8 m x 0.6 m x 1.7 m ja 239 kg

0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg

0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg

DPD
CLASSIC

3,70 €4,20 €5,90 €9,90 €

ALUSED

(pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg)

1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg

1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg

1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg

1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg

1.2 m x 0.8 m x 1.7 m ja 700 kg

1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg

1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg

DPD 10:005
Delivery
Mo - Fr

-

32,00 €

35,00 €42,20 €

DPD 12:005
Delivery
Mo - Fr

-22,00 €25,00 €32,20 €

DPD 12:005
Delivery
Sa

-42,00 €45,00 €52,20 €

DPD 18:005
Delivery
Mo - Fr

-

17,00 €20,00 €27,20 €

Alusesaadetiste madalaim arvestuslik kõrgus 1.0 m.