Vymedzenie hodnotového rámca spoločnosti

DPD si váži svojich zákazníkov, obchodných partnerov a svojich zamestnancov. Smernice a hodnoty, podľa ktorých fungujeme sú transparentné a dostupné pre všetkých partnerov.

Vymedzenie hodnotového rámca spoločnosti

DPD si váži svojich zákazníkov, obchodných partnerov a svojich zamestnancov. Smernice a hodnoty, podľa ktorých fungujeme sú transparentné a dostupné pre všetkých partnerov.