Vymedzenie hodnotového rámca spoločnosti

DPD si váži svojich zákazníkov, obchodných partnerov a svojich zamestnancov. Smernice a hodnoty podľa ktorých fungujeme sú transparentné a dostupné pre všetkých partnerov.

dpd dpd

Vymedzenie hodnotového rámca spoločnosti

DPD si váži svojich zákazníkov, obchodných partnerov a svojich zamestnancov. Smernice a hodnoty podľa ktorých fungujeme sú transparentné a dostupné pre všetkých partnerov.

Na dodržiavaní etiky nám v DPD záleží. Je pre nás dôležité, aby sme vo vzťahu so svojimi partnermi dodržiavali zásady etického rámca, hodnoty a princípy, ktoré sú súčasťou firemnej kultúry v DPD. Etický kódex si môžete stiahnuť a prečítať nižšie. V prípade, že chcete podať podnet, môžete tak spraviť cez formulár nižšie.

Stiahnite si Etický kódex:

Etický kódex na stiahnutie

 

Napíšte etickému manažérovi DPD: 

Form pre stránku

V prípade podozrenia nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom stránky: https://www.safecall.co.uk/en/clients/dpdsk/ 

Smernica darov a pohostinnosti na stiahnutie:

Smernica prevencie konfliktu záujmov na stiahnutie:

Charta udržateľného obstarávania spoločnosti