2. June 2022 | Tlačové správy

Najmenšie mince zmiznú z obehu. Na zmenu sa musia pripraviť aj internetové obchody

Už o pár dní začne na Slovensku platiť nenápadná zmena. Od 1. júla sa obmedzí používanie 1 a 2 centových mincí a vstúpia do platnosti pravidlá pre zaokrúhľovanie nákupov platených v hotovosti. Stiahnutie  najmenších mincí má mnohé výhody. Obchodníci sa však na zmeny musia pripraviť. Kuriérska spoločnosť DPD upozorňuje, že na nové pravidlá by mali myslieť aj internetové obchody.  

Najmenšie centové mince v našich peňaženkách už dávno stratili praktický význam. Obmedzenie ich používania by malo byť výhodné nielen pre zákazníkov, ale aj pre obchodníkov a banky, ktorým odpadnú zbytočné náklady pri manipulácii s mincami nízkej hodnoty. Navyše, zmena bude mať tiež pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže mince nebude treba vyrábať, baliť a prepravovať.  

Slovensko sa tak začiatkom júla pridá ku krajinám, ako napríklad Taliansko, Belgicko či Holandsko, kde už obmedzenia pre používanie najmenších centových mincí platia. Od 1.júla zároveň začnú platiť pravidlá zaokrúhľovania pri platení v hotovosti, ktoré majú zamedziť zdražovaniu a zabezpečiť férové podmienky pre zákazníka aj pre obchodníka.  

Ako sa budú zaokrúhľovať hotovostné platby:  

  • Ak suma nákupu končí jedným alebo dvomi centami, výsledná platba sa zaokrúhli smerom nadol. 

  • Ak suma nákupu končí tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi alebo siedmimi centami, výsledná suma sa zaokrúhli na päť centov. 

  • A ak suma nákupu končí na osem alebo deväť centov, platba za nákup sa zaokrúhli nahor.  

Pravidlá zaokrúhľovania sa týkajú samozrejme iba hotovostných transakcií, pri bezhotovostných platbách sumu nie je potrebné zaokrúhľovať. V prípade kombinovanej platby, teda ak chce zákazník zaplatiť časť sumy napríklad kartou a časť v hotovosti, zaokrúhľuje sa iba tá časť, ktorá je platená v hotovosti.  

Kuriérska spoločnosť DPD upozorňuje, že nové pravidlá ovplyvnia aj internetové obchody.

Obmedzenie obehu najmenších mincí v konečnom dôsledku zjednoduší život zákazníkom aj obchodníkom. Obchodníci sa však na zmenu musia pripraviť,”

hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku. Aj keď internetové obchody spravidla hotovostné transakcie nepoužívajú, zákazníci majú možnosť platiť týmto spôsobom napríklad pri dobierke alebo pri preberaní tovaru na odberných miestach. Obchodník by mal vedieť ku každej transakcii správne priradiť spôsob, akým bola uhradená. „Internetovým obchodom môžu vznikať drobné odchýlky v sumách pri zaúčtovaní transakcií. Mali by vedieť rozlišovať, akým spôsobom zákazník platil. Od začiatku júla by ich interné systémy mali s možnosťou zaokrúhľovania počítať, aby dokázali správne priradiť platby,” vysvetľuje Peter Pavuk. Komplikácia môže nastať aj v prípade vrátenia tovaru alebo reklamácie.

Obchodník by mal vedieť priradiť konkrétnu platbu tak, aby dokázal v prípade reklamácie zákazníkovi vrátiť sumu, ktorú za tovar skutočne zaplatil,” dodáva Peter Pavuk. „Internetovým obchodom odporúčame zaokrúhlenie cien priamo v obchode tak, aby nevznikala cena, ktorú je potrebné pri doručení tovaru zaokrúhľovať. Vyhnú sa tým viacerým komplikáciám.“ 

Kontakt

Mgr. Andrea Bačíková, MBA

Marketing & PR Manager

O DPD

Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom DPDgroup, najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio služieb na Slovensku a v 230 krajinách sveta. Vďaka  inovatívnym technológiám, odborným skúsenostiam a starostlivosti o zákazníkov je DPD spoľahlivým partnerom v preprave tovaru pre odosielateľov aj príjemcov. Navyše preberá zodpovednosť voči životnému prostrediu, zamestnancom a komunite svojou skupinovou stratégiou trvalej udržateľnosti DrivingChangeTM – robí konkrétne kroky prospešné pre životné prostredie. Balíky doručované cez DPD, sa dostanú do cieľa s nulovou uhlíkovou stopou. DPD dopad aktivít spojených s doručením zásielok meria, znižuje a množstvo oxidu uhličitého, ktoré pri preprave vylúčia jej vozidlá následne kompenzuje na nulu prostredníctvom viacerých environmentálnych programov. Záväzok k uhlíkovej neutralite, inteligentné mestské doručovanie či program monitorovania kvality ovzdušia plus ďalšie inovácie tvoria komplexnú víziu udržateľného doručovania. DPD SK doručuje zásielky rámci Bratislavy aj elektrickými dodávkami. Do roku 2025 sa spoločnosť DPD SK zaviazala v hlavnom meste doručovať balíky výlučne elektrickými vozidlami.

Vlastníkom skupiny DPDgroup je spoločnosť GeoPost, holding francúzskej skupiny Le Groupe La Poste.