Your delivery experts

Žaidimo taisyklės

„DPD Lietuva“ žaidimo „DPD PRISTATO ŠYPSENAS!“ taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:

1.1. Žaidimo „DPD pristato šypsenas!“ (toliau - Žaidimas) organizatorius yra UAB "DPD Lietuva" (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

1.2. Žaidimo partneris Prancūzijos bendrovė GEOPOST SA.

1.3. Žaidimas vykdomas interneto tinklapyje:  http://delivering-smiles.dpdgroup.com/lithuania/lt.

 

2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Žaidimas vyksta nuo 2016-11-02 iki 2016-12-24 (imtinai).

2.2. Žaidimo vykdymo vieta – visa Lietuva.

 

3. Žaidimo dalyviai (toliau – asmenys arba dalyviai):

3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.2. Amžiaus apribojimai – Žaidime gali dalyvauti tik asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų.

3.3. Vienas asmuo šiame Žaidime gali dalyvauti tik vieną (1) kartą per visą Žaidimo laikotarpį.

3.4. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

 

4. Žaidimo prizų fondas:

4.1. 12 prizų (dovanų kuponai, kiekvienas apie 50 EUR vertės, priklausomai nuo dovanų kupono tipo), viso 12 vnt.

 

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1. Norėdamas dalyvauti Žaidime, dalyvis turi prisijungti prie internetinės žaidimo platformos adresu:  http://delivering-smiles.dpdgroup.com/lithuania/lt.

5.2. Apsilankius Žaidimo platformoje, dalyvio bus paprašyta užsiregistruoti pateikiant tokią asmeninę informaciją: pavardę, vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir adresą.

5.3. Užsiregistravus, dalyvio bus paprašyta atsakyti į keletą klausimų ir patvirtinti savo pasirinkimą.

Patvirtintas pasirinkimas yra laikomas galutiniu ir nebegali būti keičiamas.

 

6. Žaidimo eiga:

6.1. Prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka. Po tris laimėtojus bus renkama: 47-ą, 48-ą ir 50-ą, 51-ą savaitėmis.

6.2. Prizų laimėtojai atrenkami atsitiktine tvarka.

6.3. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka prizą laimės šiose Žaidimo taisyklėse išdėstytų dalyvavimo sąlygų neatitinkantis asmuo, DPD laimėtojus rinks iš naujo.

6.4. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka bus dar kartą išrinktas asmuo, kuris jau buvo išrinktas ankstesnio rinkimo metu, nugalėtojas bus renkamas iš naujo. Dalyvis gali laimėti tik vieną prizą.

6.5. Prizų laimėtojai (vardas ir pavardė) bus skelbiami interneto tinklapiuose  www.dpd.lt ir  https://www.facebook.com/DPDLT/.

6.6. Su prizus laimėjusiais dalyviais bus susisiekta el. pašto adresu, kurį jie nurodė registruodamiesi, per tris darbo dienas nuo kiekvieno laimėtojo paskelbimo. Prizai laimėtojams bus siunčiami per DPD kurjerį.

6.7. Jei laimėtojas per septynias (7) dienas nuo tada, kai su juo susisiekė DPD, aiškiai nepatvirtina savo laimėjimo ir kontaktinės informacijos, tai laikoma prizo atsisakymu.

6.8. Dalyviai galės laimėti šiuos prizus: dovanų kuponai, kiekvienas apie 50 EUR vertės, (priklausomai nuo dovanų kupono tipo).

6.9. Prizai nekeičiami į pinigus.

6.10. Dalyvaujantis žaidime asmuo sutinka, kad:

6.10.1. DPD arba bet kuris DPD šiam tikslui paskirtas trečiasis asmuo padarytų vaizdo įrašą ir/arba nufotografuotų ir/arba padarytų interviu su prizą laimėjusiu asmeniu. Dalyviui su tuo nesutinkant, bus laikoma, kad jis atsisakė visų teisių į prizą.

6.10.2. Dalyvio atvaizdas neatlygintinai, neterminuotai ir bet kokia forma būtų viešai rodomas, transliuojamas, retransliuojamas, platinamas ir kitaip viešai skelbiamas DPD reklamos tikslu.

6.10.3. DPD naudotų dalyvio atvaizdą pilnai ar dalimi, atskirai ar kartu su kitais atvaizdais, originaliame pavidale ar perdarant jį grafinėmis vaizdų apdorojimo programomis, nereikalaujant jokio atlygio už panaudotus atvaizdus iš DPD.

 

7. DPD atsakomybė:

7.1.DPD neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks duomenis ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.

7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapio, kuriame bus vykdomas Žaidimas, technines klaidas ar techninius sutrikimus.

7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl dalyvavimo Žaidime.

7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šio Žaidimo dėl bet kokios priežasties ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Dalyvis (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar kompensacijų.

 

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

9. Kitos sąlygos:

9.1.Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.

9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama telefonu +370 2106777 (darbo laikas I-V: 8.00-18:00) arba marketingas@dpd.lt.