Europos Sąjungos ir kiti projektai

Projektas „Elektromobilių įsigijimas įmonėje UAB „DPD Lietuva“ “

AM ir APVA AM ir APVA

Projektas „Elektromobilių įsigijimas įmonėje UAB „DPD Lietuva“ “

DPD ir partneriai įmonės iniciatyva 2021 metais įsigijo per 60 krovininių elektromobilių. Projektas „Elektromobilių įsigijimas įmonėje UAB „DPD Lietuva“ įgyvendintas panaudojant Klimato kaitos programos lėšas.

Nuo spalio mėn. per 60 „DPD Lietuva“ ir partnerių elektromobilių pristatinės siuntas sostinės gyventojams ir verslui. Įmonė taip pat investavo į krovimo stoteles ir kitą reikalingą infrastruktūrą.

Projektas UAB „DPD Lietuva“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas

Europos sąjungos projektai Europos sąjungos projektai

Projektas UAB „DPD Lietuva“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas

UAB „DPD Lietuva" įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą.

UAB „DPD Lietuva" yra viena iš pirmaujančių verslas verslui siuntų pristatymo įmonių Lietuvos rinkoje. Kasdien virš 400 kvalifikuotų darbuotojų bei 13 terminalų užtikrina paprastą, greitą ir patikimą siuntų pristatymą.

UAB „DPD Lietuva" potencialą sudaro kompetentingi jos darbuotojai. Įmonė, telkdama visas pastangas, kad įmonės darbuotojai būtų atsakingi, aukštos kvalifikacijos ir turėtų aukštą motyvaciją dirbti bei tobulėti, sėkmingai pradėjo įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą UAB „DPD Lietuva“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas“ (projekto kodas 09.4.3-ESFA-T-846-01-0014). Planuojama, kad projekto apimtyje numatytuose mokymuose dalyvaus 99 UAB „DPD Lietuva" įmonės darbuotojai. Projekto dalyviai savo žinias tobulins užsienio kalbų mokymuose, specialiųjų įgūdžių mokymuose, apimančiuose pardavimų, klientų aptarnavimo, finansų, IT srities ir kt. Temas.

Įgyvendinus projektą, UAB „DPD Lietuva" darbuotojai pagilins turimas žinias ir kompetencijas, kurių dėka padidės tiesioginių funkcijų atlikimo kokybė ir bus užtikrintas pridėtinės vertės kūrimas įmonėje.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Bendra projekto vertė siekia 323 282 eurų, iš kurių 161 641 eurų sudaro Europos socialinio fondo lėšos, o 161 641 eurų - įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2017 m. rugsėjo mėn.