Your delivery experts

Žaidimo taisyklės

UAB „DPD Lietuva“ žaidimo „Atsiskaityk kortele ir laimė išmaniąją apyrankę!“ taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:

1.1. Žaidimo „Atsiskaityk kortele ir laimėk išmaniąją apyrankę!“ (toliau – Žaidimas) organizatorius yra UAB "DPD Lietuva" (toliau – DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

1.2. Žaidimo partneris AB „Swedbank“.

2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Žaidimas vyksta nuo 2017 m. birželio 5 d. iki 2017 birželio 30 d. (imtinai).

2.2. Žaidimo vykdymo vieta – visa Lietuva.

3. Žaidimo dalyviai:

3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu įsigiję bent 1 (vieną) prekę bet kurioje elektroninėje parduotuvėje ir už ją atsiskaitę bankine mokėjimo kortele DPD kurjeriui prekės(-ių) pristatymo metu.

3.2. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir sutinka jų laikytis.

4. Žaidimo prizų fondas:

4.1. Didysis savaitės prizas – išmanioji apyrankė „Sponge Move HR“ viso 4 vnt.

4.2. Papildomas savaitės prizas – M. J. Sandel knyga „Ko nenusipirksi už pinigus“, viso 4 vnt.

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1. Žaidime dalyvaujantys asmenys turi bet kurioje elektroninėje parduotuvėje įsigyti bent 1 (vieną) prekę ir už ją atsiskaityti bankine mokėjimo kortele DPD kurjeriui prekės(-ių) pristatymo metu laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 5 d. iki 2017 birželio 29 d. (imtinai).

5.2.Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą atsiskaitydamas bankine mokėjimo kortele DPD kurjeriui prekės(-ių) pristatymo metu.

5.3. Visi Žaidimo dalyviai, atsiskaitę kortele, automatiškai dalyvauja Žaidime.

6. Žaidimo eiga:

6.1. 2017 m. birželio 9, 16, 23, 30 d. burtų keliu bus išrinkti Didžiojo savaitės prizo ir papildomo prizų laimėtojai.

6.2. Prizų laimėtojai atrenkami atsitiktine tvarka.

6.3. Prizų laimėtojai (vardai ir miestai) bus skelbiami DPD Lietuva Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje www.dpd.lt birželio 9, 16, 23, 30 d.6. DPD susisieks su prizų laimėtojais ir susitars dėl prizų pristatymo.

7. Nepageidaujantys gauti prizų, galės jų atsisakyti, kai žaidimo organizatoriai susisieks dėl prizo įteikimo.

7. DPD atsakomybė:

7.1. DPD neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks duomenis ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.

7.2. DPD nėra atsakinga už techninius nesklandumus.

7.3. DPD pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.dpd.lt.

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. Kitos sąlygos:

9.1.Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.

9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama telefonu: +370 2106777 (darbo laikas I-V: 8.00-18) arba el. paštu: marketingas@dpd.lt.