UWAGA: Kody promocyjne do tantis.pl będą wysłane po zakończeniu promocji!

Zasady Promocji „Darmowa dostawa w tantis.pl”

1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Darmowa dostawa w tantis.pl”, zwanej dalej „Promocją” jest DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy w wysokości 228.604.000,00 zł (zwana dalej „DPD” lub „Organizatorem”).

2. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie obowiązywania Promocji zlecą DPD świadczenie Usług.

3. Szczegółowe zasady świadczenia Usług przez DPD, definicje Usług, opisane są w Regulaminie świadczenia usług w obrocie krajowym, Regulaminie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym, Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług, Regulaminie serwisu nadaj.dpd.com.pl, Cennikach, znajdujących się na stronie internetowej: nadaj.dpd.com.pl.

4. Uczestnik Promocji, który w okresie obowiązywania Promocji zleci DPD Usługę nadania paczki krajowej lub międzynarodowej w dowolnym przedziale wagowym, otrzyma kod promocyjny, uprawniający do skorzystania z darmowej dostawy metodą „DPD – Odbiór w Punkcie” przy zakupach od kwoty 69 zł brutto przy dokonywaniu zakupów w platformie tantis.pl. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy, który wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, i którzy w okresie trwania Promocji nadadzą paczkę na stronie nadaj.dpd.com.pl.

5. Uczestnik będzie mógł skorzystać z kodu promocyjnego na platformie tantis.pl jednokrotnie w okresie od 23.11.2022r. do 28.02.2023r. Kod promocyjny dotyczy dostawy wszystkich artykułów dostępnych na platformie tantis.pl i łączy się z pozostałymi promocjami. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

6. Kody rabatowe zostaną wysłane do Uczestników Promocji nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia promocji na adres mailowy wskazany przy rejestracji na stronie nadaj.dpd.com.pl.

7. Promocja trwa w okresie od 23 do 30 listopada 2022 roku, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9 poniżej. Aby skorzystać z kodu promocyjnego Uczestnik Promocji powinien na etapie podsumowania dokonanych zakupów wpisać otrzymany od DPD Polska kod promocyjny w dedykowanym polu opisanym „Masz kod promocyjny?”, a cena dostawy w „DPD - Odbiór w Punkcie” obniży się automatycznie.

8. Poprzez zlecenie DPD Usługi Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Zasadami Promocji, w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

9. DPD zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Promocji.

10. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, przetwarzanych w związku z Promocją, jest DPD. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej zawartej w Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług oraz Regulaminie serwisu nadaj.dpd.com.pl.