General information (in polish)

Filter
Filter
  • IOD-ogolne
Clear filters

Administrator danych osobowych

Czym jest RODO?

Co to są dane osobowe?

Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych?

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Data processing for senders and receivers (in polish)

Filter
Filter
  • IOD-nadawcyodbiorcy
Clear filters

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Data protection for employees and cooperatives (in polish)

Filter
Filter
  • IOD-klienci
Clear filters

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Data protection for those who contact us (in polish)

Filter
Filter
  • IOD-inne
Clear filters

Kiedy to Ciebie dotyczy?

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania