Dedicated to support our communities worldwide

Closer communities

Dedicated to support our communities worldwide

Closer communities

As recent times have shown us, wherever you live, we are all connected. That’s why DPDgroup and our staff in all the countries we operate in go all-out to support local communities in any way we can. By bringing people together, we help make a difference in lots of small ways. For DPDgroup, it helps us understand local challenges and support worthy causes. For our employees, it unlocks passion for causes close to their heart. For communities everywhere, it’s our way of saying thank you.

How?

27,000+ employees involved

5,000+ parcels delivered to seriously ill and underprivileged children

312 organisations supported through volunteers, donations and services

Discover how DPD supports local communities in Slovakia

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Discover how DPD supports local communities in Slovakia

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity,

ku ktorým máme najbližšie

The training school for guide dogs

The training school for guide dogs

Its main goal is to help the weak-eyed and blind people to join the society through an especially trained guide dog. Moving with a guide dog is better and more effective than using a white stick, not to mention that the guide dog gives the visually impaired a feeling of safety and self-confidence.

The DrivingChange project also includes the support for Training School for Guide Dogs in Bratislava. Within the framework of cooperation, DPD has been supporting puppies from the breeding station of the training school since 2007.

Every year, DPD SK supports a dog who then wears a red-black logo of our company on its harness. We have been cooperating with the Dog Training School for a long time and thanks to this support, the school is able to fund the breeding, education, and training of guide dogs and help people with visual disabilities. Guide dog training is a costly and challenging process, and the role of a guide dog is hardly replaceable in the life of a blind man. Even thanks to DPD SK, the daily life of people with visual impairment may be easier.

We SEE it in the same WAY.

very year DPD SK supports a dog who wears a red-black logo of our company on its harness. We have been cooperating with the Dog Training School for Guide Dogs for a long time and thanks to this support, the school is able to fund the breeding, education and training of guide dogs and help people with visual disabilities. And we went even forward this year. We decided to help directly with education and training of one of the dogs (named Hany).

Here you can find out how the future guide dog, Hany,  is doing.

The organisation ĽudiaĽuďom

ĽudiaĽuďom.sk is the organization that was supported by DPD SK in 2020. ĽudiaĽuďom.sk is a universal online platform for donation in Slovakia based on the Internet portal of the same name with a clear database of requests that helps individuals. In general, the organization helps children and families who are in a difficult life situation. Most of them are children who need to contribute to rehabilitation, treatment, surgery, or medical aids or medical devices.

The organisation ĽudiaĽuďom

ĽudiaĽuďom.sk is the organization that was supported by DPD SK in 2020. ĽudiaĽuďom.sk is a universal online platform for donation in Slovakia based on the Internet portal of the same name with a clear database of requests that helps individuals. In general, the organization helps children and families who are in a difficult life situation. Most of them are children who need to contribute to rehabilitation, treatment, surgery, or medical aids or medical devices.

Organizácia Hodina deťom

Organizácia Hodina deťom

Hodina deťom je celoročná finančná zbierka, organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Je zameraná na podporu detí a mládeže, na ich rozvoj, vzdelanie a na projekty, ktoré skvalitňujú úroveň ich životov. Hodina deťom od svojho vzniku vyzbierala takmer 4,5 milióna Eur, ktoré boli venované na podporu približne 1 500 projektov. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších neziskových mimovládnych organizácií, fungujúca od roku 1995.

DPD ako partner podporuje túto organizáciu už viac ako rok v jej cieli - byť akýmsi mostom medzi tými, čo chcú pomôcť a medzi tými, ktorí pomoc potrebujú.

Centrum hipoterapie SIBERTY

Poslaním občianskeho združenia SIBERTY, centra hipoterapie, je vykonávať špecializované činnosti v oblasti hipoterapie. Ich práca uľahčuje integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Centrum hipoterapie SIBERTY

Poslaním občianskeho združenia SIBERTY, centra hipoterapie, je vykonávať špecializované činnosti v oblasti hipoterapie. Ich práca uľahčuje integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.