Zameriavame sa na podporu komunít na celom svete

Bližšie ku komunitám

DPD group sustainability community support DPD group sustainability community support

Zameriavame sa na podporu komunít na celom svete

Bližšie ku komunitám

Kdekoľvek žijeme, všetci sme prepojení, všetci zdieľame jednu adresu, jednu planétu Zem. To je dôvod, prečo skupina Geopost/DPDgroup a naši zamestnanci vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, podporujú miestne komunity.

Spájaním ľudí napomáhame k zmene mnohými malými krokmi. Pokiaľ ide o Geopost, pomáha nám to pochopiť miestne problémy a podporovať užitočné projekty. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Je to náš spôsob, ako poďakovať komunitám, kdekoľvek sa nachádzajú.

Ako to robíme?

Viac ako 27 000 zamestnancov zapojených do podpory miestných komunít

Viac ako 5 000 balíkov doručených vážne chorým a znevýhodneným deťom

312 organizácií podporovaných prostredníctvom dobrovoľníkov, darov a poskytnutých služieb

Objavte, ako DPD podporuje miestne komunity na Slovensku

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Objavte, ako DPD podporuje miestne komunity na Slovensku

blizsie ku komunitam blizsie ku komunitam

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity,

ku ktorým máme najbližšie

Psi na život

psinazivot psinazivot

Psi na život

DPD tento rok prerozdelila podporu a pomoc v podobe 1 % z dane dvom organizáciám. Jednou z nich je občianske združenie Psi na život. Jeho cieľom je výchova a výcvik psíkov, ktorí sa po úspešnom absolvovaní špeciálneho výcviku stávajú pomocníkmi pre ľudí so zrakovým postihnutím. Pre nevidiacich sa stáva pes kompenzačnou pomôckou, ktorá nahrádza, dopĺňa a podporuje chýbajúce alebo oslabené funkcie zraku. Poslaním organizácie je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom. Pomoc štvornohého partnera výrazne zvyšuje samostatnosť a nezávislosť človeka so zrakovým postihnutím.

Najvhodnejším plemenom na náročnú kariéru vodiaceho psa je labradorský retríver. Práve s touto rasou pracuje aj občianske združenie Psi na život. Stará sa o to, aby sa z hravého šteniatka stal sebavedomý, vyrovnaný, ľahko ovládateľný a dobre spolupracujúci vodiaci pes. Vďaka zapojeniu do medzinárodnej iniciatívy Service Dog Breeders Fellowship má prístup ku šteniatkam z účelových chovov. V prvom roku života sa posudzuje povaha potenciálnych chlpatých spoločníkov a ich vhodnosť na ďalší výcvik. Odborníci z oblasti veterinárnej medicíny následne zhodnotia ich zdravotný stav a kondíciu. Do výcviku postupujú len psi, ktorí sú na túto zložitú úlohu vhodní a pripravení. Tréning psích pomocníkov je nielen náročná a zodpovedná, ale aj finančne náročná práca. V DPD sme radi, že vďaka nášmu príspevku môžeme podporovať ľudí so zrakovým znevýhodnením, aby žili nezávislý a plnohodnotný život.

Vidíme to rovnako

csr

Tento rok sme sa v rámci nášho interného projektu „Vidíme to rovnako“ rozhodli okrem finančnej podpory prispieť aj svojou prácou a pomôcť s prípravou budúceho vodiaceho psa v procese jeho socializácie, výchovy a tréningu.

Tu sa môžete dozvedieť ako sa darí budúcemu vodiacemu psovi

Linka dôvery pre mladých ľudí, IPčko

Druhou organizáciou, ktorú DPD v roku 2022 podporilo 1 % z dane, je internetová linka dôvery pre mladých IPčko. Odborná psychologická a sociálna pomoc od roku 2012 stojí pri ľuďoch v náročných a krízových situáciách. IPčko tvoria mladí, špeciálne vyškolení psychológovia, sociálni pracovníci a talentovaní študenti týchto oblastí. Odborníci zastrešení pod linkou dôvery sú presvedčení, že pomoc musí dostať každý, kto sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný a sám. Riadia sa mottom: „Robíme ťažkú, no pre nás najkrajšiu prácu na svete“. Pomáhajú tak zachraňovať existenciu ľudí na rázcestí a presviedčajú ich, že život je tá najlepšia voľba.

Psychologickú pomoc poskytuje toto občianske združenie nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom liniek pomoci IPčko.sk, Krízovej linky pomoci (0800 500 333) a Dobrej linky, ako aj offline v krízových službách Káčko v každom kraji Slovenska a skrz inovatívne nízkoprahové kluby Machovisko a FLEK. Vďaka finančnej podpore od DPD vytvorí IPčko bezpečné miesto pre ľudí v kríze Káčko Trenčín a zabezpečí tak asistenciu pre tých, ktorých bolí duša.

Linka dôvery pre mladých ľudí, IPčko

dpd dpd

Druhou organizáciou, ktorú DPD v roku 2022 podporilo 1 % z dane, je internetová linka dôvery pre mladých IPčko. Odborná psychologická a sociálna pomoc od roku 2012 stojí pri ľuďoch v náročných a krízových situáciách. IPčko tvoria mladí, špeciálne vyškolení psychológovia, sociálni pracovníci a talentovaní študenti týchto oblastí. Odborníci zastrešení pod linkou dôvery sú presvedčení, že pomoc musí dostať každý, kto sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný a sám. Riadia sa mottom: „Robíme ťažkú, no pre nás najkrajšiu prácu na svete“. Pomáhajú tak zachraňovať existenciu ľudí na rázcestí a presviedčajú ich, že život je tá najlepšia voľba.

Psychologickú pomoc poskytuje toto občianske združenie nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom liniek pomoci IPčko.sk, Krízovej linky pomoci (0800 500 333) a Dobrej linky, ako aj offline v krízových službách Káčko v každom kraji Slovenska a skrz inovatívne nízkoprahové kluby Machovisko a FLEK. Vďaka finančnej podpore od DPD vytvorí IPčko bezpečné miesto pre ľudí v kríze Káčko Trenčín a zabezpečí tak asistenciu pre tých, ktorých bolí duša.

Organizácia ĽudiaĽuďom

Abstell-Okay bei DPD Abstell-Okay bei DPD

Organizácia ĽudiaĽuďom

ĽudiaĽuďom.sk je univerzálny online systém darcovstva na Slovensku, ktorého základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev o pomoc pre ľudí. Organizácia spoločne pomáha deťom a rodinám, ktoré ostali v neľahkej situácii. Poväčšine sú to deti, ktoré potrebujú prispieť na rehabilitáciu, liečenie, operáciu, prípadne zdravotné pomôcky.

Organizácia Hodina deťom

Hodina deťom je celoročná finančná zbierka, organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Je zameraná na podporu detí a mládeže, na ich rozvoj, vzdelanie a na projekty, ktoré skvalitňujú úroveň ich životov. Hodina deťom od svojho vzniku vyzbierala takmer 4,5 milióna Eur, ktoré boli venované na podporu približne 1 500 projektov. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších neziskových mimovládnych organizácií, fungujúca od roku 1995.

DPD ako partner podporuje túto organizáciu už viac ako rok v jej cieli - byť akýmsi mostom medzi tými, čo chcú pomôcť a medzi tými, ktorí pomoc potrebujú.

Organizácia Hodina deťom

CSR

Hodina deťom je celoročná finančná zbierka, organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Je zameraná na podporu detí a mládeže, na ich rozvoj, vzdelanie a na projekty, ktoré skvalitňujú úroveň ich životov. Hodina deťom od svojho vzniku vyzbierala takmer 4,5 milióna Eur, ktoré boli venované na podporu približne 1 500 projektov. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších neziskových mimovládnych organizácií, fungujúca od roku 1995.

DPD ako partner podporuje túto organizáciu už viac ako rok v jej cieli - byť akýmsi mostom medzi tými, čo chcú pomôcť a medzi tými, ktorí pomoc potrebujú.

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

komunity komunity

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Súčasťou projektu DrivingChangeTM  je aj podpora Výcvikovej školy pre vodiacich psov v Bratislave. V rámci spolupráce, DPD podporuje šteniatka z chovnej stanice Výcvikovej školy už od roku 2007.

Výcviková škola pre vodiacich psov funguje ako jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Jej hlavným cieľom  je pomoc slabozrakým a nevidiacim ľuďom v začlenení sa do spoločnosti prostredníctvom špeciálne vycvičeného vodiaceho psa. Pohyb za pomoci vodiaceho psa je lepší a najmä efektívnejší ako používanie bielej palice, nehovoriac o tom, že vodiaci pes dodáva zrakovo postihnutým pocit istoty a sebadôveru.

DPD každý rok podporuje psíka, ktorý potom nosí na svojom postroji červeno-čierne logo našej firmy. Dlhodobo spolupracujeme s Výcvikovou školou pre vodiacich psov a aj vďaka tejto podpore je škola schopná financovať chov, výchovu a výcvik vodiacich psov a  pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím. Výcvik vodiacich psov je nákladný a náročný proces a úloha vodiaceho psa je v živote nevidiaceho človeka zastupiteľná len ťažko. Aj vďaka DPD majú ľudia so zrakovým postihnutím zjednodušený každodenný život.

Centrum hipoterapie SIBERTY

Poslaním občianskeho združenia SIBERTY, centra hipoterapie, je vykonávať špecializované činnosti v oblasti hipoterapie. Ich práca uľahčuje integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Centrum hipoterapie SIBERTY

csr csr

Poslaním občianskeho združenia SIBERTY, centra hipoterapie, je vykonávať špecializované činnosti v oblasti hipoterapie. Ich práca uľahčuje integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.