Zameriavame sa na podporu komunít na celom svete

Bližšie ku komunitám

Zameriavame sa na podporu komunít na celom svete

Bližšie ku komunitám

Kdekoľvek žijeme, všetci sme prepojení, všetci zdieľame jednu adresu, jednu planétu Zem. To je dôvod, prečo skupina DPDgroup a naši zamestnanci vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, podporujú miestne komunity.

Spájaním ľudí napomáhame k zmene mnohými malými krokmi. Pokiaľ ide o DPDgroup, pomáha nám to pochopiť miestne problémy a podporovať užitočné projekty. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Je to náš spôsob, ako poďakovať komunitám, kdekoľvek sa nachádzajú.

Ako to robíme?

Viac ako 27 000 zamestnancov zapojených do podpory miestných komunít

Viac ako 5 000 balíkov doručených vážne chorým a znevýhodneným deťom

312 organizácií podporovaných prostredníctvom dobrovoľníkov, darov a poskytnutých služieb

Objavte, ako DPD podporuje miestne komunity na Slovensku

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Objavte, ako DPD podporuje miestne komunity na Slovensku

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity,

ku ktorým máme najbližšie

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Súčasťou projektu DrivingChangeTM  je aj podpora Výcvikovej školy pre vodiacich psov v Bratislave. V rámci spolupráce, DPD podporuje šteniatka z chovnej stanice Výcvikovej školy už od roku 2007.

Výcviková škola pre vodiacich psov funguje ako jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Jej hlavným cieľom  je pomoc slabozrakým a nevidiacim ľuďom v začlenení sa do spoločnosti prostredníctvom špeciálne vycvičeného vodiaceho psa. Pohyb za pomoci vodiaceho psa je lepší a najmä efektívnejší ako používanie bielej palice, nehovoriac o tom, že vodiaci pes dodáva zrakovo postihnutým pocit istoty a sebadôveru.

DPD každý rok podporuje psíka, ktorý potom nosí na svojom postroji červeno-čierne logo našej firmy. Dlhodobo spolupracujeme s Výcvikovou školou pre vodiacich psov a aj vďaka tejto podpore je škola schopná financovať chov, výchovu a výcvik vodiacich psov a  pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím. Výcvik vodiacich psov je nákladný a náročný proces a úloha vodiaceho psa je v živote nevidiaceho človeka zastupiteľná len ťažko. Aj vďaka DPD majú ľudia so zrakovým postihnutím zjednodušený každodenný život.

Vidíme to rovnako

Tento rok sme sa v rámci nášho interného projektu „Vidíme to rovnako“ rozhodli okrem finančnej podpory prispieť aj svojou prácou a pomôcť s prípravou budúceho vodiaceho psa v procese jeho socializácie, výchovy a tréningu.

Tu sa môžete dozvedieť ako sa darí budúcemu vodiacemu psovi

Organizácia ĽudiaĽuďom

ĽudiaĽuďom.sk je univerzálny online systém darcovstva na Slovensku, ktorého základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev o pomoc pre ľudí. Organizácia spoločne pomáha deťom a rodinám, ktoré ostali v neľahkej situácii. Poväčšine sú to deti, ktoré potrebujú prispieť na rehabilitáciu, liečenie, operáciu, prípadne zdravotné pomôcky.

Organizácia ĽudiaĽuďom

ĽudiaĽuďom.sk je univerzálny online systém darcovstva na Slovensku, ktorého základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev o pomoc pre ľudí. Organizácia spoločne pomáha deťom a rodinám, ktoré ostali v neľahkej situácii. Poväčšine sú to deti, ktoré potrebujú prispieť na rehabilitáciu, liečenie, operáciu, prípadne zdravotné pomôcky.

Organizácia Hodina deťom

Organizácia Hodina deťom

Hodina deťom je celoročná finančná zbierka, organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Je zameraná na podporu detí a mládeže, na ich rozvoj, vzdelanie a na projekty, ktoré skvalitňujú úroveň ich životov. Hodina deťom od svojho vzniku vyzbierala takmer 4,5 milióna Eur, ktoré boli venované na podporu približne 1 500 projektov. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších neziskových mimovládnych organizácií, fungujúca od roku 1995.

DPD ako partner podporuje túto organizáciu už viac ako rok v jej cieli - byť akýmsi mostom medzi tými, čo chcú pomôcť a medzi tými, ktorí pomoc potrebujú.

Centrum hipoterapie SIBERTY

Poslaním občianskeho združenia SIBERTY, centra hipoterapie, je vykonávať špecializované činnosti v oblasti hipoterapie. Ich práca uľahčuje integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Centrum hipoterapie SIBERTY

Poslaním občianskeho združenia SIBERTY, centra hipoterapie, je vykonávať špecializované činnosti v oblasti hipoterapie. Ich práca uľahčuje integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.