Your delivery experts

Piemaksas

Degvielas koeficients ir iekļauts cenā līdz vidējā dīzeļdegvielas cena sasniedz 1.00 EUR par litru Cirkle K degvielas uzpildes stacijās. Degvielas bāzes cena ir noteikta 1.00 EUR / litrā. Tiklīdz degvielas cena pārsniedz 1.00 EUR par litru, tiek piemērots papildus degvielas piemaksas % pēc zemāk redzamā parauga:

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

1.000

Vidējā degvielas cena par litru maijā

1.001 EUR 

Degvielas cenas pieaugums procentos

0.14%

Rekalkulācijas koeficients

35%

Degvielas piemaksas procents jūnijā

0.04%

Koeficients tiek aprēķināts, ņemot vērā vidējo dīzeļdegvielas cenu CIRCLE K DUS iepriekšējā mēnesī un dīzeļdegvielas cenu 0.760 EUR 2005.gada aprīlī.

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

Degvielas koeficients jūnijā (%)

11.10%

Degvielas koeficients maijā (%)

10.28%

Dīzeļdegvielas vidējā cena CIRCLE K DUS maijā

1.001 EUR

Darba spēka piemaksas koeficients ir pakļauts izmaiņām, kuras ir saistītas ar darba algas vidējo bruto atalgojuma izmaiņām atbilstoši Centrālā Statistikas Biroja (CSB) publicētajiem ceturkšņu datiem. Katra ceturkšņa pirmajā datumā DPD mājas lapā būs norādīts koeficients, kurš tiks piemērots spēkā esošajai standarta cenu lapai ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu. Piestādot rēķinu cenas tiek pārrēķinātas piemērojot koeficientu.

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

884,0 EUR

Vidējā bruto samaksa valstī 2019. gada 4. ceturksnī

1114,0 EUR

Darbaspēka proporcija attiecībā pret kopējiem DPD Latvija izdevumiem

35% (0,35)

Darbaspēka pieaugums % attiecībā pret bāzi

(1114-884)/884*100=26.02

Darbaspēka piemaksas koeficients

26.02*0,35=9.11%

*Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem ar šī gada 2. ceturksni

9.11%