DPD Latvija Privātuma politika

DPD Privātuma politika DPD Privātuma politika

DPD Latvija Privātuma politika

Šī DPD Latvija privātuma politika (turpmāk – Privātuma Politika) ietver informāciju par DPD Latvija (turpmāk – DPD) īstenoto personas datu apstrādi. Privātuma politika paskaidro, kādi dati un kādā veidā tiek apstrādāti, kad Jūs noslēdzat līgumu ar DPD, izmantojat DPD pakalpojumus vai kā citādi esat saistīts ar mūsu pakalpojumiem (piemēram, sūtījuma saņēmējs), apmeklējat DPD mājaslapu, piedalāties mūsu kampaņās un konkursos, sazināties ar mums utt.

DPD datu vākšanas praksi nosaka šī Privātuma politika, kas ietver informāciju par to, kādus datus DPD vāc, kā tos izmanto un kurš tiem piekļūst.
Jums ir tiesības kontrolēt savu privātumu un DPD to respektē. DPD ir svarīgi spēt palīdzēt Jums izmantot šīs tiesības, tāpēc šim nolūkam tālāk ir norādīta nepieciešamā informācija.

Izlasiet šo Privātuma politiku un sazinieties ar DPD, ja Jums ir radušies jautājumi vai komentāri [email protected].

Jūsu datu pārzinis

Jūsu personas datu apstrādi kā pārzinis veic SIA “DPD Latvija”, reģistrācijas numurs 40003393255, adrese Uriekstes 8a, LV – 1005, Rīga, Latvija.

Noteiktos, ierobežotos gadījumos SIA “DPD Latvija” var apstrādāt Jūsu personas datus kā koppārzinis ar mātes uzņēmumu GeoPost SA, 26 rue Guynemer 92130 Issy-Les-Moulineaux Francija vai citiem DPD grupas uzņēmumiem. Šādos gadījumos pušu savstarpējie pienākumi, tiesības un kompetence personas datu apstrādē ir noteikta līgumā, kas starp tām noslēgts.

Kādus personas datus mēs apkopojam un kādiem nolūkiem mēs tos apstrādājam

Mēs apstrādājam personas datus šādiem nolūkiem:

1. Pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Klienta (Nosūtītāja, Saņēmēja vai personas, kas saņem sūtījumu Saņēmēja vietā) personas datus, lai sniegtu jebkuru DPD Pakalpojumu tostarp, pieņemtu sūtījumus, saņemtu maksājumus, veiktu šķirošanu, nosūtīšanu, īstenotu muitas procedūras un veiktu piegādi.

Datu subjektu kategorijas

Klients

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, atrašanās vieta, piekļuves informācija, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Klienta norēķinu informācija;

 • Saņēmēja identifikācijas dokumenta dati.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt: 

 • Līgumsaistību izpilde;

 • Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

Klients

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, atrašanās vieta, piekļuves informācija, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Klienta norēķinu informācija;

 • Saņēmēja identifikācijas dokumenta dati.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt: 

 • Līgumsaistību izpilde;

 • Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

2. Klienta konta nodrošināšana lietotnē myDPD

Mēs apstrādājam Klienta personas datus, lai sniegtu iespēju ērti pārvaldīt sūtījumus un pārskatīt to statusu lietotnē myDPD.

Datu subjektu kategorijas

Klients

Datu kategorijas

 • Konta dati lietotnē myDPD (lietotājvārds, parole, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darījumu vēsture, informācija par sūtījumu (izmērs, saturs, atrašanās vieta), pick-up punktu un drošo vietu preferences, lietotnē myDPD veiktās darbības);

 • Klienta norēķinu informācija.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Līgumsaistību izpilde;

 • Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

Klients

Datu kategorijas

 • Konta dati lietotnē myDPD (lietotājvārds, parole, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darījumu vēsture, informācija par sūtījumu (izmērs, saturs, atrašanās vieta), pick-up punktu un drošo vietu preferences, lietotnē myDPD veiktās darbības);

 • Klienta norēķinu informācija.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Līgumsaistību izpilde;

 • Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

3. Krāpšanas novēršana, sankciju regulējuma ievērošana, DPD tiesību un interešu aizsardzība

Mēs varam apstrādāt Klienta personas datus, lai novērstu vai konstatētu krāpšanu, ja šāda apstrāde ir objektīvi nepieciešama konkrētajā situācijā. Tāpat nepieciešamības gadījumā mēs varam apstrādāt personas datus, ja tas nepieciešams DPD tiesību un interešu aizsardzībai, piemēram, īpašuma aizsardzībai, parādu piedziņai, strīdu risināšanas vai tiesvedības nolūkos. Papildus informējam, ka piegādes nodrošināšanas procesu ietvaros dati tiek pārbaudīti saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju regulējumu.

Datu subjektu kategorijas

Klients

Datu kategorijas

 • Konta dati lietotnē myDPD (lietotājvārds, parole, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darījumu vēsture, informācija par sūtījumu (izmērs, saturs, atrašanās vieta), pick-up punktu un drošo vietu preferences, lietotnē myDPD veiktās darbības);
 • Klienta norēķinu informācija;

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, atrašanās vieta, piekļuves informācija, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Saņēmēja identifikācijas dokumenta dati;

 • Atbilstība sankciju sarakstā esošajiem datiem;

 • Videoieraksta dati;

 • Telefonsarunu ieraksta dati;

 • Dati, kas nepieciešami parādu piedziņas, strīdu risināšanas vai tiesvedības nolūkos.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • DPD leģitīmā interese novērst krāpniecību un ar to saistītos zaudējumus DPD un Klientiem;

 • DPD leģitīmā interese aizstāvēt savas likumiskās tiesības un novērst zaudējumus, tostarp parādu piedziņas, strīdu risināšanas vai tiesvedības gadījumos;

 • Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

Videoieraksts tiek uzglabāts ne ilgāk kā 1 mēnesi.

Zvana ieraksts tiek saglabāts ne ilgāk kā 2 gadus.

Klients

Datu kategorijas

 • Konta dati lietotnē myDPD (lietotājvārds, parole, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darījumu vēsture, informācija par sūtījumu (izmērs, saturs, atrašanās vieta), pick-up punktu un drošo vietu preferences, lietotnē myDPD veiktās darbības);
 • Klienta norēķinu informācija;

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, atrašanās vieta, piekļuves informācija, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Saņēmēja identifikācijas dokumenta dati;

 • Atbilstība sankciju sarakstā esošajiem datiem;

 • Videoieraksta dati;

 • Telefonsarunu ieraksta dati;

 • Dati, kas nepieciešami parādu piedziņas, strīdu risināšanas vai tiesvedības nolūkos.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • DPD leģitīmā interese novērst krāpniecību un ar to saistītos zaudējumus DPD un Klientiem;

 • DPD leģitīmā interese aizstāvēt savas likumiskās tiesības un novērst zaudējumus, tostarp parādu piedziņas, strīdu risināšanas vai tiesvedības gadījumos;

 • Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

Videoieraksts tiek uzglabāts ne ilgāk kā 1 mēnesi.

Zvana ieraksts tiek saglabāts ne ilgāk kā 2 gadus.

4. Klientu apkalpošana

Mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu Jums pilnvērtīgu klientu servisu, palīdzot risināt dažādus Jūsu iesniegtos jautājumus vai sūdzības.

Datu subjektu kategorijas

Klients

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, atrašanās vieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Informācija, ko persona rakstveidā, elektroniski vai telefoniski sniegusi, vēršoties pie mums ar savu atsauksmi, jautājumu vai sūdzību (tostarp telefonsarunas ieraksts);

 • Informācija, ko persona sniegusi, piedaloties klientu aptaujās, tostarp klientu apmierinātības aptaujās;

 • Informācija, kas saistīta ar personas atsauksmes, jautājuma vai sūdzības risināšanu vai aptaujas izskatīšanu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Jūsu piekrišana;

 • DPD līgumsaistību izpilde;

 • DPD leģitīmā interese nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un problēmsituāciju risināšanu.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

Zvana ieraksts tiek saglabāts ne ilgāk kā divus gadus.

Klients

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, atrašanās vieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Informācija, ko persona rakstveidā, elektroniski vai telefoniski sniegusi, vēršoties pie mums ar savu atsauksmi, jautājumu vai sūdzību (tostarp telefonsarunas ieraksts);

 • Informācija, ko persona sniegusi, piedaloties klientu aptaujās, tostarp klientu apmierinātības aptaujās;

 • Informācija, kas saistīta ar personas atsauksmes, jautājuma vai sūdzības risināšanu vai aptaujas izskatīšanu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Jūsu piekrišana;

 • DPD līgumsaistību izpilde;

 • DPD leģitīmā interese nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un problēmsituāciju risināšanu.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

Zvana ieraksts tiek saglabāts ne ilgāk kā divus gadus.

5. Korporatīvo klientu vadība

Mēs apstrādājam DPD Korporatīvo klientu pārstāvju personas datus nolūkā noslēgt līgumus un pienācīgi izpildīt mūsu līgumsaistības, kā arī nodrošināt atbilstošu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu mūsu sadarbības laikā.

Datu subjektu kategorijas

Korporatīvo klientu darbinieki, kontaktpersonas, paraksttiesīgās personas

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Informācija saistībā ar darbavietu (par pārstāvības tiesības, darbavietas adrese, ieņemamais amats);

 • Informācija par sūtījumu (sūtījuma numurs, saturs, vērtība, utt);

 • Informācija saistībā ar jautājumiem, pretenzijām, atsauksmēm;

 • Informācija par sadarbību konkrētā noslēgtā vai noslēdzamā līguma ietvaros.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • DPD līgumsaistību izpilde;

 • DPD leģitīmā interese nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu – nodrošināt vai uzsākt sadarbību, veicināt pārdošanu, sniegt atbilstošu klientu servisu.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

Korporatīvo klientu darbinieki, kontaktpersonas, paraksttiesīgās personas

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Informācija saistībā ar darbavietu (par pārstāvības tiesības, darbavietas adrese, ieņemamais amats);

 • Informācija par sūtījumu (sūtījuma numurs, saturs, vērtība, utt);

 • Informācija saistībā ar jautājumiem, pretenzijām, atsauksmēm;

 • Informācija par sadarbību konkrētā noslēgtā vai noslēdzamā līguma ietvaros.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • DPD līgumsaistību izpilde;

 • DPD leģitīmā interese nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu – nodrošināt vai uzsākt sadarbību, veicināt pārdošanu, sniegt atbilstošu klientu servisu.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

6. Kampaņu un konkursu organizēšana

Gadījumos, kad mēs organizējam konkursus vai kampaņas, mēs varam apstrādāt Jūsu kā konkursa vai kampaņas dalībnieka personas datus, kas nepieciešami konkursa vai kampaņas īstenošanai.

Datu subjektu kategorijas

Kampaņas vai konkursa dalībnieki

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • Ar kampaņas vai konkursa norisi saistītie dati (informācija par uzvarētājiem, balvām, utt.)

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Līguma izpilde;
 • Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

Kampaņas vai konkursa dalībnieki

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • Ar kampaņas vai konkursa norisi saistītie dati (informācija par uzvarētājiem, balvām, utt.)

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Līguma izpilde;
 • Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

7. DPD tīmekļa vietnes uzlabošana

Datus, kas tiek savākti automātiski, apmeklējot DPD mājaslapu, mēs izmantojam, lai uzlabotu un pielāgotu DPD tīmekļa vietni, identificētu un atrisinātu tehniskos un drošības jautājumus, radītu lietošanas statistiku un citiem ar mūsu darbības uzlabošanu saistītiem mērķiem.

Datu subjektu kategorijas

DPD tīmekļa vietnes apmeklētāji

Datu kategorijas

Ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu saistītie dati (IP adrese, MAC adrese, apmeklējuma datums un ilgums, izmantotās ierīces vai lietotnes, navigācija DPD tīmekļa vietnē).

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Leģitīmā interese;

 • Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai.

DPD tīmekļa vietnes apmeklētāji

Datu kategorijas

Ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu saistītie dati (IP adrese, MAC adrese, apmeklējuma datums un ilgums, izmantotās ierīces vai lietotnes, navigācija DPD tīmekļa vietnē).

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Leģitīmā interese;

 • Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai.

8. Mārketinga aktivitāšu īstenošana

Ja esat sniedzis piekrišanu, mēs varam izmantot Jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu Jums piedāvājumus, ziņas, aktualitātes un citu informāciju, kas varētu Jums būt saistoša un interesanta. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šo piedāvājumu saņemšanas.

Ja esat izmantojis mūsu pakalpojumus un neesat iebildis pret šādas informācijas saņemšanu, mēs varam izmantot Jūsu e-pastu, lai nosūtītu Jums piedāvājumus par līdzīgiem pakalpojumiem.

Datu subjektu kategorijas

Klients

Datu kategorijas

Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Leģitīmā interese īstenot DPD mārketinga aktivitātes;

 • Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai.

Klients

Datu kategorijas

Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Leģitīmā interese īstenot DPD mārketinga aktivitātes;

 • Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai.

9. DPD sociālo tīklu administrēšana

DPD administrē savu kontu šādos sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/DPDLatvija/, https://www.instagram.com/dpd_latvija/, https://www.linkedin.com/company/dpd-latvija/.

Ja Jūs esiet ieinteresēts mūsu sniegtajos pakalpojumos un sekojiet kādam no DPD kontiem sociālajos tīklos un/vai veicat aktivitātes šajos kontos, mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mijiedarbību starp DPD kontiem un Jums.

Datu subjektu kategorijas

DPD sociālo tīklu kontu sekotāji

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Informācija par sociālo tīklu kontu (attēls, darbavieta un cita informācija, kas publiski pieejama Jūsu sociālo tīklu kontā);

 • Informācija par Jūsu mijiedarbību ar DPD kontiem (funkciju “patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties”, utt. izmantošana, komentāru un cita veida  komunikācijas saturs).

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Leģitīmā interese administrēt DPD kontus sociālajos tīklos;

 • Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai.

DPD sociālo tīklu kontu sekotāji

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Informācija par sociālo tīklu kontu (attēls, darbavieta un cita informācija, kas publiski pieejama Jūsu sociālo tīklu kontā);

 • Informācija par Jūsu mijiedarbību ar DPD kontiem (funkciju “patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties”, utt. izmantošana, komentāru un cita veida  komunikācijas saturs).

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Leģitīmā interese administrēt DPD kontus sociālajos tīklos;

 • Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai.

10. DPD likumisko pienākumu izpilde

DPD piemērojamos likumos noteiktās situācijās var pastāvēt pienākums nodot personas datus valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, muitai, policijai vai citām iestādēm.

Datu subjektu kategorijas

Klients

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Klienta norēķinu informācija;

 • Atbilstība sankciju sarakstā esošajiem datiem;

 • Videoieraksta dati;

 • Cita informācija, ko valsts iestādes ir tiesīgas pieprasīt saskaņā ar piemērojamo likumu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

Klients

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Klienta norēķinu informācija;

 • Atbilstība sankciju sarakstā esošajiem datiem;

 • Videoieraksta dati;

 • Cita informācija, ko valsts iestādes ir tiesīgas pieprasīt saskaņā ar piemērojamo likumu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Likums.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

11. Personāla atlase

DPD apstrādā Jūsu personas datus, ja esat pietiecies kādai no izsludinātajām vakancēm, vai iesūtījis savu CV ārpus konkursa, vai, ja Jūsu kontaktinformāciju atsauksmes sniegšanai ir iesniedzis vakantā amata pretendents.

Datu subjektu kategorijas

Kandidāti, atsauksmju sniedzēji

Datu kategorijas

 • Kandidātu kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Atsauksmju sniedzēju kontaktinformācija (vārds, uzvārds, darbavieta, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Kandidātu CV ietvertā informācija (izglītība, darba pieredze, prasmes);

 • Kandidātu motivācijas vēstulē ietvertā informācija;

 • Atsauksmes par kandidātiem;

 • Kandidātu intervijas laikā sniegtā informācija.

Apstrādes tiesiskais pamats

Leģitīmā interese veikt personāla atlasi;

Piekrišana (atsauksmju apstrādei).

Apstrādes ilgums

Veiksmīgo kandidātu dati tiks uzglabāti saskaņā ar iekšējās darbinieku privātuma politikas nosacījumiem.

Pārējo kandidātu dati tiks uzglabāti 1 gadu kandidātu piekrišanas gadījumā.

Atsauksmju sniedzēju dati tiek uzglabāti līdz atlases beigām.

Kandidāti, atsauksmju sniedzēji

Datu kategorijas

 • Kandidātu kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Atsauksmju sniedzēju kontaktinformācija (vārds, uzvārds, darbavieta, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

 • Kandidātu CV ietvertā informācija (izglītība, darba pieredze, prasmes);

 • Kandidātu motivācijas vēstulē ietvertā informācija;

 • Atsauksmes par kandidātiem;

 • Kandidātu intervijas laikā sniegtā informācija.

Apstrādes tiesiskais pamats

Leģitīmā interese veikt personāla atlasi;

Piekrišana (atsauksmju apstrādei).

Apstrādes ilgums

Veiksmīgo kandidātu dati tiks uzglabāti saskaņā ar iekšējās darbinieku privātuma politikas nosacījumiem.

Pārējo kandidātu dati tiks uzglabāti 1 gadu kandidātu piekrišanas gadījumā.

Atsauksmju sniedzēju dati tiek uzglabāti līdz atlases beigām.

Kam mēs atklājam personas datus

Nepieciešamības gadījumā mēs varam atklāt Jūsu personas datus šādām saņēmēju kategorijām:

-      DPD grupas uzņēmumiem, lai nodrošinātu mūsu sniegto pakalpojumu izpildi;

-      Mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kuru iesaiste nepieciešama, lai mēs varētu Jums nodrošināt savus pakalpojumus (piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, datu noliktavas pakalpojumu sniedzēji, utt.);

-      Trešajām personām  un iestādēm, kurām personas dati nepieciešami Jūsu izvēlētā pakalpojuma sniegšanai (piemēram, apdrošinātāji, muita, maksājumu aģentūras.)

-      Personām, kurām saskaņā ar likumu noteiktas tiesības pieprasīt un saņemt personu datus (piemēram, uzraudzības iestādes);

-      Personām, kurām dati nepieciešami, lai aizsargātu mūsu intereses, piemēram, sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums.

Visos gadījumos mēs nododam trešajām personām minimāli nepieciešamo personas datu apjomu, lai sasniegtu šādas datu nodošanas likumīgo mērķi. Mēs sadarbojamies tikai ar ārpakalpojumu sniedzējiem, kuri garantē atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu nodrošināšanu, lai Jūsu personas datu apstrāde atbilstu likumīgajām prasībām un nodrošinātu Jūsu tiesību aizsardzību.

Dažu DPD pakalpojumu nodrošināšanai personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, kas atrodas ārpus ES (piemēram, sūtījumu piegāde ārpus ES). Šādos gadījumos mēs pārliecināmies, ka personas datu saņēmējs nodrošina nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu kontrolētu un drošu datu pārsūtīšanu un apstrādi. Nosūtīšana tiek veikta, pamatojoties uz atbilstošām garantijām, saskaņā ar VDAR prasībām, piemēram, noslēdzot ar saņēmēju atbilstošo Eiropas Komisijas līguma standartklauzulu modeli attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm.

Papildus vēršam uzmanību, ka piegādes pakalpojuma ietvaros Nosūtītāja kontaktinformācija ir redzama Saņēmējam.

Cik ilgi mēs saglabājam Jūsu personas datus

Šajā Privātuma politikā minētie personas dati tiks apstrādāti un glabāti ne ilgāk, kā norādīts šīs Privātuma politikas 3. sadaļā. Ja kāds no personas datu veidiem nav atsevišķi norādīts šajā Privātuma politikā, šie dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr tas nepieciešams apstrādes mērķa īstenošanai vai saskaņā ar piemērojamo likumu.

Informējam, ka atbilstoši Pasta likumam sūtījumu pavaddokumentu glabāšanas termiņš ir 2 gadi. Likums par grāmatvedību nosaka 5 gadu termiņu attaisnojuma dokumentu glabāšanai. Papildus tam saskaņā ar  Komerclikumu vispārējais noilguma termiņš no komercdarījuma izrietošām prasībām ir 3 gadi. Savukārt saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu noilguma termiņš prasībām, kas izriet no Datu regulas ir 5 gadi. Mēs vienmēr rūpīgi izvērtēsim, cik ilgi ir nepieciešams glabāt datus atbilstoši piemērojamo likumu prasībām vai mūsu leģitīmajām interesēm un apstrādāsim tos ne ilgāk par termiņu, attiecībā uz kuru mums ir atbilstošs pamatojums.

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus

Lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs īstenojam atbilstošus organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus. Tomēr lūdzam sazināties ar mums, ja Jums rodas aizdomas, ka Jūsu personas dati varētu būt nonākuši nepiederošu trešo personu rīcībā.

Papildus tam informējam, ka, ņemot vērā pakalpojuma specifiku, sūtījumu pavadlapās sniegtie dati var būt redzami arī trešajām personām.

Jūsu tiesības

Jums ir visas personas datu aizsardzības regulējumā noteiktās tiesības:

-       saņemt informāciju par to, vai DPD apstrādā jūsu personas datus un, ja apstrādā, pieprasīt piekļūt tiem;

-       pieprasīt labot neprecīzus personas datus, ja tie ir nepietiekami, nepilnīgi vai nepareizi;

-       saņemt Jūsu personas datus, ko Jūs esat sniedzis un kurus apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma izpildi, rakstiski vai publiski elektroniskā formātā, tostarp tiesības pieprasīt datu pārsūtīšanu citam pakalpojumu sniedzējam;

-       pieprasīt personas datu dzēšanu. Tomēr lūgums ņemt vērā, ka šīs tiesības nav absolūtas un Jūs varat saņemt motivētu attiekumu, ja apstrādes turpināšanai ir likumīgs pamats;

-       ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

-       atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei;

-       vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek neatbilstoši apstrādāti. Vienlaikus aicinām Jūs sūdzību gadījumos vispirms vērsties pie mums, lai operatīvi atrisinātu radušos situāciju;

-      iebilst pret personas datu apstrādi, tostarp iebilst pret personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

Personas dati DPD Latvija mājaslapā un sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes, angļu valodā sauktas cookies, ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes tiek lietotas, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu tīmekļa vietni, piemēram, kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt www.dpd.lv un kāda veida informāciju esiet tajā meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits.

DPD tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādas sīkdatnes:

-       stingri nepieciešamās/ būtiskās sīkdatnes, kas ir svarīgas tīmekļa vietnes navigācijai un lietotāja izvēlēto iespēju izmantošanai.

-       snieguma sīkdatnes, kas apkopo informāciju par to, kā lietotāji izmanto tīmekļa lapu, piemēram, kādus šķirkļus viņi apmeklē visbiežāk un kādus kļūdu ziņojumus saņem no tīmekļa vietnes. Šo sīkdatņu mērķis ir uzlabot tīmekļa vietnes darbību.

-       funkcionalitātes sīkdatnes, kas ļauj atcerēties lietotāja izdarītas izvēles (piemēram, teksta lielumu, citas tīmekļa lapas pielāgojamās funkcijas) un identifikatorus (piemēram, lietotājvārdu, valodu vai lietotāja valsti), lai sniegtu personalizētākas vietņu izmantošanas iespējas.

-       Mērķauditorijas atlases / reklāmas / uzvedības sīkdatnes, kas ļauj lietotājam parādīt personalizētas reklāmu un veikt tirgus izpēti un analīzi, kas balstīta uz lietotāju uzvedības un interešu datiem. Iegūtos datus DPD Latvija var reklāmas un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem.

-       sīkdatnes, ko izmanto multivides nodrošināšanai un ieraksta tehnisko informāciju, kas nepieciešama video vai audio materiālam, piemēram, attēla kvalitāte, tīkla savienojuma ātrums un buferizācijas parametri.

-       sociālie spraudņi satura koplietošanai. Daudzi sociālie tīkli piedāvā sociālos spraudņus, kas ļauj sociālo tīklu lietotājiem dalīties ar saturu pēc saviem ieskatiem. Šādi spraudņi glabā sīkdatnes lietotāja darbstacijā, tādejādi attiecīgais sociālais tīkls var identificēt dalībniekus, kas sazinās ar šādiem spraudņiem.

Šīs sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai vietne darbotos, bet tās nodrošina labāku pārlūkošanas kvalitāti. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties pienācīgi.

Ja sīkdatne ir būtiska pakalpojuma sniegšanai, ko lietotājs ir skaidri pieprasījis, Jūsu piekrišana sīkdatnes izmantošanai nav nepieciešama.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu, un dati par Jūsu navigāciju ir mūsu kontrolē. Tie netiek izpausti trešajām personām.

DPD Latvija tīmekļa vietne izmanto arī "Google Analytics", tīmekļa analītikas pakalpojumu, ko sniedz "Google, Inc" ("Google"). Informācija, ko šī sīkdatne ģenerē par Jūsu šīs vietnes lietojumu (ieskaitot Jūsu IP adresi), tiks nosūtīta uz "Google" serveriem un tiks tur glabāta. "Google" izmantos šo informāciju, lai novērtētu Jūsu vietnes lietojumu, apkopotu ziņojumus par vietnes darbībām vietnes vadītājiem un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar vietnes darbībām un interneta lietojumu. "Google" var nosūtīt šo informāciju trešajām personām, kad tas ir nepieciešams likuma ietvaros vai ciktāl trešās personas apstrādā šos datus "Google" vārdā. "Google" nekad nesaistīs Jūsu IP adresi ar citiem datiem Google turējumā. Izmantojot mūsu vietni, Jūs dodat atļauju "Google" datu apstrādei saistībā ar Jums . Sīkākai informācijai par "Google Analytics" sīkdatnēm, spiediet šeit.

Kā var kontrolēt sīkdatnes un pārtraukt to saņemšanu?

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt mūsu nodrošinātajā sīkdatņu pārvaldīšanas rīkā.

Privātuma nodrošināšana personāla atlasēs

Kad Jūs piesakāties uz DPD Latvija vakanci, mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus (ieskaitot pievienotajā CV, pieteikuma vēstulē, interviju laikā utt. sniegtos datus), lai izvērtētu Jūsu atbilstību konkrētam amatam, veiktu atlases procedūras un atkarībā no situācijas – izteiktu Jums darba vai prakses vietas piedāvājumu.

Lai spētu izvērtēt Jūsu atbilstību amatam, mēs varam sazināties ar Jūsu izglītības iestādi un/vai iepriekšējiem darba devējiem, lai uzzinātu par Jūsu kvalifikāciju, prasmēm un profesionālajām īpašībām.

Kam būs piekļuve Jūsu informācijai?

Mēs apliecinām, ka glabājam Jūsu datus drošā un konfidenciālā veidā.

Jūsu datiem varēs piekļūt DPD Latvija personāls, kas ir atbildīgs par personāla atlasi, kā arī to nodaļu vadītāji vai uzņēmuma vadītāji kuru uzdevumā tiek veikta personāla atlase. Ja Jūs piesakāties uz Baltijas līmeņa pozīciju, Jūsu personas dati tiek nodoti arī personāla atlases profesionāļiem vai vadītājiem DPD Igaunijas un Lietuvas struktūrvienībās.

DPD Latvija IT nodaļa var piekļūt Jūsu datiem, uzturot datoru programmatūru, tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu pienācīgu programmatūras darbu.

Jūsu sniegtie dati netiks izmantoti nekādā citā kontekstā un netiks atklāti citiem.

Cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu informāciju?

Ja pēc Jūsu pieteikuma Jūs nesaņemat darba vai prakses vietas piedāvājumu, Jūsu personas dati Jūsu piekrišanas gadījumā tiks glabāti un apstrādāti vienu gadu no datu saņemšanas datuma personāla atlasei nākotnē.

Ja Jūs tiekat izvēlēts un parakstāt līgumu ar DPD Latvija, mēs glabāsim atlases datus atbilstoši termiņam un kārtībai, kā DPD Latvija apstrādā sava personāla datus, par ko Jūs saņemsiet informāciju, uzsākot darbu uzņēmumā.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums ir tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem Jūsu personas datiem, tos labot, papildināt vai atjaunināt, nosūtot e-pastu uz [email protected]. Tāpat Jūs varat izmantot šo e-pasta adresi, lai ierobežotu Jūsu datu apstrādi ar tiesisku pamatojumu.

Jums ir tiesības iebilst pret turpmāku Jūsu sniegto personas datu apstrādi personāla atlases nolūkā un pieprasīt, lai Jūsu dati tiek dzēsti, nosūtot savu pieprasījumu uz [email protected].

Videonovērošana un zvanu ieraksti

Noziedzīgu nodarījumu novēršanai, drošības nodrošināšanai, pretenziju izskatīšanai un lietas apstākļu noskaidrošanai DPD Latvija teritorijā, telpās un pie infrastruktūras objektiem tiek veikta videonovērošana. DPD Latvija nodrošina informatīvu zīmju izvietošanu pirms iekļūšanas videonovērošanas zonā, kā arī citviet teritorijā vai telpās, kur tiek veikta videonovērošana. Videoierakstu attēlu izpaušana atbilst videonovērošanas mērķim.

Par sarunu audio ieraksta veikšanu datu subjekti tiek informēti pirms telefonsarunas uzsākšanas.

Video un audio ierakstu veikšanai ir īstenots novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību, kā rezultātā šāda datu apstrāde atzīta par pamatotu un samērīgu.

Grozījumi Privātuma politikā

Mums ir svarīga Jūsu personas datu aizsardzība, tāpēc mēs regulāri pārskatām uzņēmumā īstenotos personas datu apstrādes principus un šo Privātuma politiku. Mums ir tiesības vienpusēji atjaunināt šo Privātuma politiku jebkurā laikā, paziņojot to tīmekļa vietnē www.dpd.lv.

Kontaktinformācija un pieprasījumu izskatīšana

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu [email protected] vai iesniedzot rakstveidā uz adresi Uriekstes 8a, LV – 1005, Rīga, Latvija.

DPD ir norīkojis datu aizsardzības speciālistu, ar kuru datu aizsardzības jautājumos var sazināties pat tālr. +371 6788 9999 vai e-pastu: [email protected].