Piemaksas.

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par pašreizējās degvielas, enerģijas un darbaspēka piemaksu.

Piemaksas.

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par pašreizējās degvielas, enerģijas un darbaspēka piemaksu.

Lai kompensētu mainīgās darbaspēka un degvielas izmaksas, DPD piemēro piemaksu, kuras pamatā ir dīzeļdegvielas un darbaspēka pašreizējās izmaksas.

Degvielas koeficients klientiem (sadarbības līgums no 14.07.2017)

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

1.0000

Vidējā degvielas cena par litru novembrī

1.911 EUR

Degvielas cenas pieaugums procentos

91.10%

Degvielas piemaksas procents decembrī

31.89%

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Vidējā degvielas cena par litru novembrī

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas cenas pieaugums procentos

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas piemaksas procents decembrī

1.0000

1.911 EUR

91.10%

31.89%

Degvielas koeficients klientiem (sadarbības līgums līdz 13.07.2017)

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

Degvielas koeficients decembrī (%)

53.00%

Degvielas koeficients novembrī (%)

53.65%

Dīzeļdegvielas vidējā cena CIRCLE K DUS novembrī

1.911 EUR

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

Degvielas koeficients decembrī (%)

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

Degvielas koeficients novembrī (%)

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

Dīzeļdegvielas vidējā cena CIRCLE K DUS novembrī

53.00%

53.65%

1.911 EUR

Darbaspēka piemaksas koeficients (sadarbības līgums līdz 31.03.2022.)

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

884.00 EUR

Vidējā bruto samaksa valstī 2022.gada 2.ceturksnī

1362.00 EUR

Darbaspēka proporcija attiecībā pret kopējiem DPD Latvija izdevumiem

35% (0.35)

Darbaspēka pieaugums % attiecībā pret bāzi

(1362-884)/884*100=54.07

Darbaspēka piemaksas koeficients

54.07*0.35=18.93%

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 4. ceturksnī

18.93%

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Vidējā bruto samaksa valstī 2022.gada 2.ceturksnī

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka proporcija attiecībā pret kopējiem DPD Latvija izdevumiem

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka pieaugums % attiecībā pret bāzi

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka piemaksas koeficients

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 4. ceturksnī

884.00 EUR

1362.00 EUR

35% (0.35)

(1362-884)/884*100=54.07

54.07*0.35=18.93%

18.93%

Darbaspēka piemaksas koeficients (sadarbības līgums no 01.04.2022.)

Darbaspēka piemaksa

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 4. ceturksnī

0.68%

Darbaspēka piemaksa

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 4. ceturksnī

0.68%

Enerģijas piemaksas koeficients (sadarbības līgums no 01.04.2022.)

Enerģijas koeficients

Enerģijas piemaksas procents decembrī

14.45%

Enerģijas koeficients

Enerģijas piemaksas procents decembrī

14.45%

2022. gada degvielas un enerģijas piemaksas

Piemaksu skaidrojumi

 

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Piemaksa attiecas uz visiem iekšzemes un starptautiskajām piegādēm, izņemot Pickup pakalpojumu Baltijas valstīs. Piemaksas tiek uzrādītas atsevišķi, un to pamatā ir pašreizējā tirgus attīstība. DPD patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt datu avotu un dīzeļdegvielas piemaksas atsauces vērtību, kā arī ar to saistīto aprēķina bāzi un jebkurā laikā mainīt summu, un ilgumu.

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Darbaspēka piemaksas koeficients ir pakļauts izmaiņām, kuras ir saistītas ar darba algas vidējo bruto atalgojuma izmaiņām atbilstoši Centrālā Statistikas Biroja (CSB) publicētajiem ceturkšņu datiem. * Katra ceturkšņa pirmajā datumā DPD mājas lapā būs norādīts koeficients, kurš tiks piemērots spēkā esošajai standarta cenu lapai ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu. Piestādot rēķinu, cenas tiek pārrēķinātas piemērojot koeficientu.

*https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Enerģijas koeficients ir piemaksa, kas balstīta uz vidējo dīzeļdegvielas un elektrības resursu cenu iepriekšējā mēnesī. Koeficients ir aprēķināts, ņemot vērā DPD Latvija autoparka - elektrotransporta auto un dīzeļdegvielas auto attiecību. Mēneša vidējās enerģijas resursu cenas tiek atjaunotas pēc Eiropas komisijas oficiālās statistikas datiem.* Katra mēneša pirmajā datumā DPD mājaslapā būs norādīts koeficients, kurš tiks piemērots standarta cenu lapai. Piestādot rēķinu, cenas tiek pārrēķinātas piemērojot koeficientu.
Enerģijas piemaksa netiek piemērota Plus pakalpojumiem.

* https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1;https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LV/Monthly/?view=table