Piemaksas.

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par pašreizējās degvielas un darbaspēka piemaksu.

Piemaksas.

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par pašreizējās degvielas un darbaspēka piemaksu.

Lai kompensētu mainīgās darbaspēka un degvielas izmaksas, DPD piemēro piemaksu, kuras pamatā ir dīzeļdegvielas un darbaspēka pašreizējās izmaksas.

Degvielas koeficients klientiem (sadarbības līgums no 14.07.2017)

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

1.000

Vidējā degvielas cena par litru oktobrī

1.054 EUR

Degvielas cenas pieaugums procentos

5.04%

Rekalkulācijas koeficients

35%

Degvielas piemaksas procents novembrī

1.89%

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

Vidējā degvielas cena par litru oktobrī

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

Degvielas cenas pieaugums procentos

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

Rekalkulācijas koeficients

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

Degvielas piemaksas procents novembrī

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

1.000

1.054 EUR

5.04%

35%

1.89%

Degvielas koeficients klientiem (sadarbības līgums līdz 13.07.2017)

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

Degvielas koeficients oktobrī (%)

15.20%

Degvielas koeficients novembrī (%)

15.01%

Dīzeļdegvielas vidējā cena CIRCLE K DUS oktobrī

1.054EUR

Degvielas koeficients oktobrī (%)

Degvielas koeficients novembrī (%)

Degvielas koeficients oktobrī (%)

Dīzeļdegvielas vidējā cena CIRCLE K DUS oktobrī

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

15.20%

15.01%

1.054EUR

Darba spēka piemaksas koeficients

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

884.00 EUR

Vidējā bruto samaksa valstī 2020.gada 3.ceturksnī

1118.00 EUR

Darbaspēka proporcija attiecībā pret kopējiem DPD Latvija izdevumiem

35% (0.35)

Darbaspēka pieaugums % attiecībā pret bāzi

(1118-884)/884*100=24.4

Darbaspēka piemaksas koeficients

26.47*0.35=9.26%

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 4. ceturksnī

9.26%

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Vidējā bruto samaksa valstī 2020.gada 3.ceturksnī

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka proporcija attiecībā pret kopējiem DPD Latvija izdevumiem

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka pieaugums % attiecībā pret bāzi

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka piemaksas koeficients

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 4. ceturksnī

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

884.00 EUR

1118.00 EUR

35% (0.35)

(1118-884)/884*100=24.4

26.47*0.35=9.26%

9.26%

Piemaksu skaidrojumi

 

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Piemaksa attiecas uz visiem iekšzemes un starptautiskajām piegādēm, izņemot Pickup pakalpojumu Baltijas valstīs. Piemaksas tiek uzrādītas atsevišķi, un to pamatā ir pašreizējā tirgus attīstība. DPD patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt datu avotu un dīzeļdegvielas piemaksas atsauces vērtību, kā arī ar to saistīto aprēķina bāzi un jebkurā laikā mainīt summu, un ilgumu.

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Darbaspēka piemaksas koeficients ir pakļauts izmaiņām, kuras ir saistītas ar darba algas vidējo bruto atalgojuma izmaiņām atbilstoši Centrālā Statistikas Biroja (CSB) publicētajiem ceturkšņu datiem. Katra ceturkšņa pirmajā datumā DPD mājas lapā būs norādīts koeficients, kurš tiks piemērots spēkā esošajai standarta cenu lapai ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu. Piestādot rēķinu, cenas tiek pārrēķinātas piemērojot koeficientu.