Piemaksas.

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par pašreizējās degvielas un darbaspēka piemaksu.

Piemaksas.

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par pašreizējās degvielas un darbaspēka piemaksu.

Lai kompensētu mainīgās darbaspēka un degvielas izmaksas, DPD piemēro piemaksu, kuras pamatā ir dīzeļdegvielas un darbaspēka pašreizējās izmaksas.

Degvielas koeficients klientiem (sadarbības līgums no 14.07.2017)

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

1.0000

Vidējā degvielas cena par litru novembrī

1.4080 EUR

Degvielas cenas pieaugums procentos

40.80%

Degvielas piemaksas procents decembrī

14.28%

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

Vidējā degvielas cena par litru novembrī

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

Degvielas cenas pieaugums procentos

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

Degvielas piemaksas procents decembrī

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

1.0000

1.4080 EUR

40.80%

14.28%

Degvielas koeficients klientiem (sadarbības līgums līdz 13.07.2017)

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

Degvielas koeficients decembrī (%)

29.84%

Degvielas koeficients oktobrī (%)

28.51%

Dīzeļdegvielas vidējā cena CIRCLE K DUS novembrī

1.4080 EUR

Degvielas koeficients decembrī (%)

Degvielas koeficients oktobrī (%)

Degvielas koeficients decembrī (%)

Dīzeļdegvielas vidējā cena CIRCLE K DUS novembrī

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu līdz 13.07.2017

29.84%

28.51%

1.4080 EUR

Darba spēka piemaksas koeficients

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

884.00 EUR

Vidējā bruto samaksa valstī 2021.gada 2.ceturksnī

1237.00 EUR

Darbaspēka proporcija attiecībā pret kopējiem DPD Latvija izdevumiem

35% (0.35)

Darbaspēka pieaugums % attiecībā pret bāzi

(1237-884)/884*100=34.39

Darbaspēka piemaksas koeficients

39,93*0.35=13,98%

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 4. ceturksnī

13,98%

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Vidējā bruto samaksa valstī 2021.gada 2.ceturksnī

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka proporcija attiecībā pret kopējiem DPD Latvija izdevumiem

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka pieaugums % attiecībā pret bāzi

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka piemaksas koeficients

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 4. ceturksnī

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

884.00 EUR

1237.00 EUR

35% (0.35)

(1237-884)/884*100=34.39

39,93*0.35=13,98%

13,98%

Piemaksu skaidrojumi

 

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Piemaksa attiecas uz visiem iekšzemes un starptautiskajām piegādēm, izņemot Pickup pakalpojumu Baltijas valstīs. Piemaksas tiek uzrādītas atsevišķi, un to pamatā ir pašreizējā tirgus attīstība. DPD patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt datu avotu un dīzeļdegvielas piemaksas atsauces vērtību, kā arī ar to saistīto aprēķina bāzi un jebkurā laikā mainīt summu, un ilgumu.

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Darbaspēka piemaksas koeficients ir pakļauts izmaiņām, kuras ir saistītas ar darba algas vidējo bruto atalgojuma izmaiņām atbilstoši Centrālā Statistikas Biroja (CSB) publicētajiem ceturkšņu datiem. Katra ceturkšņa pirmajā datumā DPD mājas lapā būs norādīts koeficients, kurš tiks piemērots spēkā esošajai standarta cenu lapai ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu. Piestādot rēķinu, cenas tiek pārrēķinātas piemērojot koeficientu.