Piemaksas.

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par pašreizējās degvielas, enerģijas un darbaspēka piemaksu.

DPD piemaksas DPD piemaksas

Piemaksas.

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par pašreizējās degvielas, enerģijas un darbaspēka piemaksu.

Lai kompensētu mainīgās darbaspēka un degvielas izmaksas, DPD piemēro piemaksu, kuras pamatā ir dīzeļdegvielas un darbaspēka pašreizējās izmaksas.

Enerģijas piemaksas koeficients (sadarbības līgums no 01.04.2022.)

Enerģijas koeficients

Enerģijas piemaksas procents jūnijā

9.63%

Enerģijas koeficients

Enerģijas piemaksas procents jūnijā

9.63%

Degvielas koeficients klientiem (sadarbības līgums no 14.07.2017)

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

1.0000

Vidējā degvielas cena par litru maijā

1.636 EUR

Degvielas cenas pieaugums procentos

63.60%

Degvielas piemaksas procents jūnijā

22.26%

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas bāzes cena par degvielas litru

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Vidējā degvielas cena par litru maijā

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas cenas pieaugums procentos

Degvielas koeficients klientiem ar noslēgtu sadarbības līgumu no 14.07.2017

Degvielas piemaksas procents jūnijā

1.0000

1.636 EUR

63.60%

22.26%

Darbaspēka piemaksas koeficients (sadarbības līgums no 01.04.2022.)

Darbaspēka piemaksa

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 2. ceturksnī

7.18%

Darbaspēka piemaksa

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 2. ceturksnī

7.18%

Darbaspēka piemaksas koeficients (sadarbības līgums līdz 31.03.2022.)

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

884.00 EUR

Vidējā bruto samaksa valstī 2023.gada 4.ceturksnī

1610.00 EUR

Darbaspēka proporcija attiecībā pret kopējiem DPD Latvija izdevumiem

35% (0.35)

Darbaspēka pieaugums % attiecībā pret bāzi

(1610-884)/884*100=82.13

Darbaspēka piemaksas koeficients

82.13*0.35=28.74%

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 2. ceturksnī

28.74%

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Vidējā bruto samaksa valstī 2017. gada 1. ceturksnī (DPD Latvija bāzes aprēķins)

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Vidējā bruto samaksa valstī 2023.gada 4.ceturksnī

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka proporcija attiecībā pret kopējiem DPD Latvija izdevumiem

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka pieaugums % attiecībā pret bāzi

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka piemaksas koeficients

Darbaspēka piemaksas aprēķina metodika:

Darbaspēka piemaksa pie pamatproduktiem šī gada 2. ceturksnī

884.00 EUR

1610.00 EUR

35% (0.35)

(1610-884)/884*100=82.13

82.13*0.35=28.74%

28.74%

Piemaksu skaidrojumi

 

1 1

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Piemaksa attiecas uz visiem iekšzemes un starptautiskajām piegādēm, izņemot Pickup pakalpojumu Baltijas valstīs. Piemaksas tiek uzrādītas atsevišķi, un to pamatā ir pašreizējā tirgus attīstība. DPD patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt datu avotu un dīzeļdegvielas piemaksas atsauces vērtību, kā arī ar to saistīto aprēķina bāzi un jebkurā laikā mainīt summu, un ilgumu.

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Darbaspēka piemaksas koeficients ir pakļauts izmaiņām, kuras ir saistītas ar darba algas vidējo bruto atalgojuma izmaiņām atbilstoši Centrālā Statistikas Biroja (CSB) publicētajiem ceturkšņu datiem. * Katra ceturkšņa pirmajā datumā DPD mājas lapā būs norādīts koeficients, kurš tiks piemērots spēkā esošajai standarta cenu lapai ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu. Piestādot rēķinu, cenas tiek pārrēķinātas piemērojot koeficientu.

*https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga

Kurus pakalpojumus ietekmē piemaksa?

Enerģijas koeficients ir piemaksa, kas balstīta uz vidējo dīzeļdegvielas un elektrības resursu cenu iepriekšējā mēnesī. Koeficients ir aprēķināts, ņemot vērā DPD Latvija autoparka - elektrotransporta auto un dīzeļdegvielas auto attiecību. Mēneša vidējās enerģijas resursu cenas tiek atjaunotas pēc Eiropas komisijas oficiālās statistikas datiem.* Katra mēneša pirmajā datumā DPD mājaslapā būs norādīts koeficients, kurš tiks piemērots standarta cenu lapai. Piestādot rēķinu, cenas tiek pārrēķinātas piemērojot koeficientu.
Enerģijas piemaksa netiek piemērota Plus pakalpojumiem.

* https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1;https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LV/Monthly/?view=table