Označení Správce

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.,

IČ: 61329266, Modletice 135

251 01 Říčany u Prahy

Oprávněný zájem Správce

a Třetích stran:

Ochrana majetku Správce a doručovaných zásilek

v majetku třetích stran, před krádeží

a vandalismem

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. správní orgány, pojišťovna)V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. správní orgány, pojišťovna)

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.,

IČ: 61329266, Modletice 135

251 01 Říčany u Prahy

Oprávněný zájem Správce

a Třetích stran:

Ochrana majetku Správce a doručovaných zásilek

v majetku třetích stran, před krádeží

a vandalismem

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. správní orgány, pojišťovna)V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. správní orgány, pojišťovna)