Read our General Terms and Conditions. You will find all the necessary information on transport and services there, as well as the list of goods we do not transport.

 

Dear business partners,

On 12 March 2020, the Government of the Czech Republic declared a State of Emergency for the duration of 30 days.

In response to the Government Resolution and due to the exceptionally serious interest in the health protection of our employees and of the employees of our contractual partners, we are forced to make the following changes to parameters of our services that amend our General Terms and Conditions of the Direct Parcel Distribution CZ Ltd. company with immediate effect for the duration of the State of Emergency.

The new General Terms and Conditions can be found on this link.

Thank you for your understanding and if you have any questions, please do not hesitate to contact us at our customer line +420 225 373 373.

Your DPD

General Terms and Conditions

General Terms and Conditions valid as of October 1,2018

Medium (1184kb)

PDF

Overview of excluded goods across DPDgroup valid as of October 1,2019

Small (200kb)

PDF

Overview of services provided by branches within DPDgroup valid as of December 1,2017

Small (15kb)

XLSX

Standard Price Lists

Price list of surcharges with revision valid as of January 1,2020

Small (68kb)

PDF

Price list Domestic Shipping valid as of October 1,2019

Small (124kb)

PDF

Price List International Road Shipping valid as of October 1,2019

Small (193kb)

PDF

Price List DPD EXPRESS Express International Shipping valid as of March 1,2018

Small (455kb)

PDF

Specification of our services

How to pack your parcels properly, valid as of March 1,2018

Large (12647kb)

PDF

How to make a complaint about a parcel properly, valid as of November 8, 2017

Small (260kb)

PDF

Towns where shipments are collected on the day of the order of the transport valid as of July 3, 201

Small (335kb)

PDF

DPD Private-Overview of time intervals for delivery valid as of August 18, 2017

Small (60kb)

PDF

A current list of zip codes for the DPD 10:00 service valid as of October 1,2017

Small (55kb)

PDF

A current list of collection zip codes for the DPD EXPRESS service valid as of October 1, 2017

Small (66kb)

PDF

Povinná informace zveřejňovaná podle PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/178 ze dne 31.1.2020 - naleznete zde.

V případě, že dojde mezi DPD a spotřebitelem ke vzniku sporu ze zasílatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel  podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných DPD na základě osvědčení č. 18, je tímto subjektem:

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Webové stránky: www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele

Ve všech ostatních případech je tímto subjektem:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.adr.coi.cz

Informace pro spotřebitele

V případě, že dojde mezi DPD a spotřebitelem ke vzniku sporu ze zasílatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel  podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných DPD na základě osvědčení č. 18, je tímto subjektem:

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Webové stránky: www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele

Ve všech ostatních případech je tímto subjektem:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.adr.coi.cz

Výjimky pro vrácení zásilky u mezinárodní přepravy

Výjimky pro vrácení zásilky v případě nepřekonatelných problémů

  • V případě, že příjemce odmítne uhradit cla a daně vyměřené příslušným úřadem v zemi doručení, budeme kontaktovat odesílatele, který se může rozhodnout tuto částku uhradit spolu s příslušným administrativním poplatkem. Pokud odesílatel DPD odmítne tuto částku uhradit, předmětnou zásilku vrátíme odesílateli anebo ji zničíme. V takovém případě budeme požadovat úhradu původního přepravného a nákladů spojených s vrácením nebo likvidací zásilky po odesílateli. Pokud bychom uhradili jakoukoli zálohu např. na cla a daně buď v místě dodání nebo při vrácení zásilky, je odesílatel tuto částku a další související poplatky povinen zaplatit ve prospěch DPD.

  • Pokud zásilku nemůžeme z jakéhokoliv důvodu doručit, budeme informovat odesílatele, kdy bude zásilka v souladu s veškerými místními regulačními omezeními vrácena nebo zničena. Veškeré související poplatky budou účtovány odesílateli. To neplatí v případě, že jsme zásilku nedoručili naší vinou. Mezi poplatky budou zahrnuty také jakékoli ostatní náklady, které nám vznikly, mimo jiné včetně případných cel, daní, přepravného a skladného.