13. juuni 2022 | Pressiteade

Eesti e-ostleja on rohepöörde usku

 

DPD üleeuroopalise tarbijauuringu järgi üle poole Eesti e-ostlejatest ootavad kaubamärkidest ja ettevõtetest keskkonnaalast vastutust ning rohelist kaupade tarnimist.

DPD iga-aastase üleeuroopalise e-baromeetri tarbijauuringu järgi leiab 53% eesti aktiivsetest e-ostlejatest, et kaubamärgid ja ettevõtted peaksid võtma keskkonnaalase vastutuse. Kolmandik ostab võimalusel alati keskkonnasõbralikke tooteid ning on nõus selle eest ka lisa maksma.

„Alustasime süsinikuneutraalse pakiveo eesmärgi täitmist juba 2012. aastal, kuna juba siis nägime, et keskkonnahoid ja roheline mõtteviis muutuvad inimeste jaoks aina olulisemaks ning, nagu uuring ka kinnitab, keskkonnaalane vastutus mõjutab tarbijakäitumist ja -valikuid edaspidi veelgi tugevamalt,“ - kommenteeris DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

„Oleme ainus transpordiettevõte Eestis, kelle kõik kohale toimetatud pakid on süsinikuneutraalsed. See tähendab seda, et me neutraliseerime iga paki kohaleveo süsiniku jalajälge. Lisaks oleme kasutusele võtnud ka elektrikaubikud, mis on pakiveos väga oluline samm keskkonnasõbralike tarneviiside pakkumises. Eelmisel aastal õnnestus meil tänu sellele vältida 47,8 tonni CO2 õhku paiskamist“.

Tarbijauuringust selgub samuti, et pooled Eesti e-ostlejad peavad internetist ostmisel oluliseks keskkonnasõbralikku kauba kohale toimetamist, kusjuures vähesaastavate sõidukite olemasolu ja toodete keskkonnasõbraliku tarnimise võimalus on neile tähtsam, kui tarnekohtade või -aja valikud. Aina rohkem eelistatakse või otsitakse võimalusi tarnida mitmed ostud ühe pakina ja ühe veona.

Eesti kõige kiiremini kasvava ostumüügiplatvormi Yaga turundusjuht Anette Apri näeb erinevate ostude ühe pakina tellimise nõudlust ka taaskasutusturul, mis samuti peegeldab tarbijate rohemõtlemise laienemist. „Kuna Yagas on müüjateks eraisikud, kes saadavad uuele ringile enda isiklikke asju erinevatest asukohtadest, siis ei saa me pakkuda klassikalist platvormiülest ostukorvi lahendust" ütles Apri.

„Probleemi lahendamiseks lõime ühe müüja poe raames sama pakina saatmise teenuse, mis võimaldab ostud kokku pakkida ja ühelt müüjalt siiski ühe pakina saada. Hetkel moodustavad sellised ostud ligi 15% kõikidest tehingutest ning näeme ajas selgelt selle trendi kasvu,“ lisas Apri.

Apri sõnul nii Eestis kui ka globaalselt on taaskasutusturg kiirel kasvuteel ning ennustatakse, et järgnevate aastate jooksul kasvab see lausa 10 korda kiiremini kui tavaline jaesektor. „Eeldame sama trendi ka Eestis. Juba ainuüksi olemasolevate rõivaesemete, kodu-, tehnika- ning ilukauba eluea pikendamine läbi uuele ringile saatmise on keskkonnasõbralik teguviis. Lisades siia veel DPD 100% süsinikneutraalse saatmisviisi, saab kokku tuleviku ostlemiskäitumise, mis arvestab keskkonnaga ja jätab võimalikult väikese jalajälje,“ lisas Apri.

„Täna veab DPD kaupa 201 kaubikuga, millest 17 on täiselektrilised autod. Meie masinapargis on ka 86 veokit, millest kolm sõidavad CNG-gaasiga. Samuti oleme juba Tallinn-Tartu linnadevahelisel liiniveol täna kasutamas biodiislit. Aastaks 2025 plaanime võtta kasutusele juba 100 rohekaubikut ja 25 biogaasil sõitvat veoautot eesmärgiga 2028. aastaks teostada 50% liinivedu alternatiivsel kütusel,“ lisas Kirss.

 

DPD üleeuroopalise tarbijauuringu järgi üle poole Eesti e-ostlejatest ootavad kaubamärkidest ja ettevõtetest keskkonnaalast vastutust ning rohelist kaupade tarnimist.

DPD iga-aastase üleeuroopalise e-baromeetri tarbijauuringu järgi leiab 53% eesti aktiivsetest e-ostlejatest, et kaubamärgid ja ettevõtted peaksid võtma keskkonnaalase vastutuse. Kolmandik ostab võimalusel alati keskkonnasõbralikke tooteid ning on nõus selle eest ka lisa maksma.

„Alustasime süsinikuneutraalse pakiveo eesmärgi täitmist juba 2012. aastal, kuna juba siis nägime, et keskkonnahoid ja roheline mõtteviis muutuvad inimeste jaoks aina olulisemaks ning, nagu uuring ka kinnitab, keskkonnaalane vastutus mõjutab tarbijakäitumist ja -valikuid edaspidi veelgi tugevamalt,“ - kommenteeris DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

„Oleme ainus transpordiettevõte Eestis, kelle kõik kohale toimetatud pakid on süsinikuneutraalsed. See tähendab seda, et me neutraliseerime iga paki kohaleveo süsiniku jalajälge. Lisaks oleme kasutusele võtnud ka elektrikaubikud, mis on pakiveos väga oluline samm keskkonnasõbralike tarneviiside pakkumises. Eelmisel aastal õnnestus meil tänu sellele vältida 47,8 tonni CO2 õhku paiskamist“.

Tarbijauuringust selgub samuti, et pooled Eesti e-ostlejad peavad internetist ostmisel oluliseks keskkonnasõbralikku kauba kohale toimetamist, kusjuures vähesaastavate sõidukite olemasolu ja toodete keskkonnasõbraliku tarnimise võimalus on neile tähtsam, kui tarnekohtade või -aja valikud. Aina rohkem eelistatakse või otsitakse võimalusi tarnida mitmed ostud ühe pakina ja ühe veona.

Eesti kõige kiiremini kasvava ostumüügiplatvormi Yaga turundusjuht Anette Apri näeb erinevate ostude ühe pakina tellimise nõudlust ka taaskasutusturul, mis samuti peegeldab tarbijate rohemõtlemise laienemist. „Kuna Yagas on müüjateks eraisikud, kes saadavad uuele ringile enda isiklikke asju erinevatest asukohtadest, siis ei saa me pakkuda klassikalist platvormiülest ostukorvi lahendust" ütles Apri.

„Probleemi lahendamiseks lõime ühe müüja poe raames sama pakina saatmise teenuse, mis võimaldab ostud kokku pakkida ja ühelt müüjalt siiski ühe pakina saada. Hetkel moodustavad sellised ostud ligi 15% kõikidest tehingutest ning näeme ajas selgelt selle trendi kasvu,“ lisas Apri.

Apri sõnul nii Eestis kui ka globaalselt on taaskasutusturg kiirel kasvuteel ning ennustatakse, et järgnevate aastate jooksul kasvab see lausa 10 korda kiiremini kui tavaline jaesektor. „Eeldame sama trendi ka Eestis. Juba ainuüksi olemasolevate rõivaesemete, kodu-, tehnika- ning ilukauba eluea pikendamine läbi uuele ringile saatmise on keskkonnasõbralik teguviis. Lisades siia veel DPD 100% süsinikneutraalse saatmisviisi, saab kokku tuleviku ostlemiskäitumise, mis arvestab keskkonnaga ja jätab võimalikult väikese jalajälje,“ lisas Apri.

„Täna veab DPD kaupa 201 kaubikuga, millest 17 on täiselektrilised autod. Meie masinapargis on ka 86 veokit, millest kolm sõidavad CNG-gaasiga. Samuti oleme juba Tallinn-Tartu linnadevahelisel liiniveol täna kasutamas biodiislit. Aastaks 2025 plaanime võtta kasutusele juba 100 rohekaubikut ja 25 biogaasil sõitvat veoautot eesmärgiga 2028. aastaks teostada 50% liinivedu alternatiivsel kütusel,“ lisas Kirss.