5. Oktobris 2020 | Jaunumi

DPD Latvija investēs vairāk kā 3 miljonus eiro videi draudzīgākā autoparka izveidē

DPD Latvija investēs vairāk kā 3 miljonus eiro videi draudzīgākā autoparka izveidē

Īstenojot vides ilgtspējas attīstības politiku ar mērķi samazināt klimata pārmaiņas un uzlabot gaisa kvalitāti pārstāvētajās valstīs, starptautiskais sūtījumu piegādes uzņēmums DPD grupa ieguldīs 200 miljonus eiro videi draudzīgu transporta risinājumu ieviešanā. Pakāpeniski līdz 2025.gadam alternatīvu transporta risinājumu ieviešana notiks vairāk nekā 225 DPD grupa uzņēmumu pārstāvētājās Eiropas pilsētās, tostarp Baltijas valstīs. DPD Latvija plāno veikt pakāpenisku esošo piegādes transporta līdzekļu nomaiņu uz videi draudzīgāku autoparku, iegādājoties vairāk nekā 40 elektroauto, kur projekta kopējās investīcijas pārsniegtu 3 miljonus eiro. Tādējādi, izveidojot zaļāko un videi draudzīgāko sūtījumu pārvadātāja autoparku Latvijā oglekļa dioksīda jeb CO2 emisiju neitrālu sūtījumu piegādes nodrošināšanai.

DPD Baltijas valstu izpilddirektors Roberts Vilkaitis norāda, ka videi draudzīga transporta risinājumu ieviešanas programma visās DPD grupa pārstāvētajās valstīs ir tikai viena no iniciatīvām, ko DPD īsteno klimata pārmaiņu seku mazināšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Vienlaikus tiek veidoti arī jauni un modernizēti sūtījumu šķirošanas centri un noliktavas, paplašināts paku skapju tīkls, dažādots videi draudzīgu transporta risinājumu klāsts, papildinot to ne tikai ar elektroauto, bet arī ar elektriskajiem motorolleriem, velosipēdiem un citiem alternatīviem risinājumiem.

"Grupas līmenī mēs pastāvīgi investējam CO2 emisiju samazināšanā un finansējam projektus, kas palīdz samazināt mūsu transportlīdzekļu radītās emisijas - mēs ieguldām atjaunojamos enerģijas avotos, zaļajā enerģijā un veicinām aprites ekonomiku, tādējādi izpildot savas saistības pret pasaules iedzīvotājiem, jo mums visiem ir viena adrese – planēta Zeme,” saka DPD izpilddirektors Baltijā.

DPD Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Grants norāda, ka: “DPD Latvija, īstenojot vienotu DPD stratēģiju vides ilgtspējas veicināšanā, jau šobrīd aktīvi strādā, lai samazinātu CO2 emisiju apjomu un nodrošinātu emisiju neitrālu sūtījumu piegādi. Videi draudzīgu transporta risinājumu iegāde, kā arī veiktās investīcijas paku skapju tīkla infrastruktūras uzlabošanā, uzņēmumam ļaus efektīvāk īstenot šo stratēģiju un nodrošināt apkārtējai videi maksimāli draudzīgu sūtījumu piegādi, vienlaikus mazinot sūtījumu piegādes procesā radīto gaisa piesārņojumu. Es ticu, ka mēs dodamies pareizā virzienā ar augstāku atbildību pret vidi, kurā dzīvojam, un ceru, ka šī iniciatīva iedrošinās arī citus uzņēmumus spert pirmo soli videi draudzīgāku risinājumu ieviešanā kopēja mērķa vārdā.”

DPD Eiropas un Baltijas valstu transporta risinājumi kļūs zaļāki

Vilkaitis skaidro, ka DPD grupas mērķis ir līdz 2025. gadam ir pakāpeniski samazināt CO2 emisijas par 30% par sūtījumu, bet ilgtermiņā sasniegt nulles emisijas sūtījumu piegādes rādītājus. Videi draudzīgu transporta risinājumu iegāde ļaus mērķtiecīgi virzīties uz ātrāku šī mērķa sasniegšanu un gaisa piesārņojuma mazināšanu pārstāvētajās pilsētās.

Jau no nākamā gada videi draudzīgi transportlīdzekļi pakāpeniski tiks ieviesti arī Baltijas valstu galvaspilsētās - Viļņā tiks iegādāti vairāk kā 50 elektriskie transportlīdzekļi, Tallinā 30, bet Rīgā līdz 2022. gadam vairāk nekā 40 elektroauto nomainīs esošo iekšdedzes dzinēju autoparku. Saskaņā ar DPD grupa aprēķiniem, videi draudzīgu transporta risinājumu ieviešana katru gadu ļaus ietaupīt vairāk nekā 700 tonnas CO2 izmešu. Oglekļa dioksīda emisija Viļņā samazināsies par 305 tonnām, Rīgā par 250 tonnām un Tallinā par 100 tonnām mazāk.

Ilgtspējīgu biznesa pieeju pieprasa arī klienti

Pērn DPD grupas veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti parādīja, ka 70% Eiropas valstu iedzīvotāji, kuri regulāri iepērkas tiešsaistē, uzskata, ka uzņēmumiem ir jābūt videi draudzīgiem. Vienlaikus teju puse jeb 43% aptaujāto norādīja, ka ir gatavi maksāt vairāk ne tikai par produktu, bet arī par tā piegādi, lai mazinātu vides  piesārņojumu. Tas liecina, ka sabiedrībā arvien vairāk pieaug bažas par klimata pārmaiņu radītām sekām un vides ilgtspējības jautājumiem, līdz ar to arī no uzņēmumiem tiek pieprasīta lielāka atbildība un ieguldījums vides ilgtspējas veicināšanā un piesārņojuma apjoma mazināšanā.

“DPD Latvija mērķtiecīgi pilnveido uzņēmuma biznesa procesus, ietverot videi draudzīgu risinājumu ieviešanu, vienlaikus uzlabojot darbinieku ikdienu un nodrošinot klientiem pozitīvu sadarbības pieredzi. Jau šobrīd DPD Latvija nodrošina sūtījumu piegādi ar samazinātu CO2 emisiju, investē paku skapju tīkla paplašināšanā, nodrošinot to plašāku pieejamību un piedāvā klientiem ērtus digitālos risinājumus ar iespēju mainīt piegādes laiku un vietu. Visas darbības, ko savā ikdienā īstenojam, ir ar mērķi samazināt uzņēmuma radīto ekoloģisko pēdas nospiedumu, tāpēc arvien lūkojam pēc jauniem, videi draudzīgiem risinājumiem un to atzinīgi novērtē gan mūsu klienti, gan sadarbības partneri,” atklāj Jānis Grants.

Vērienīgs mērķis gaisa piesārņojuma samazināšanai

DPD grupa līdz 2025.gadam ir izvirzījusi ambiciozu mērķi – par 89% samazināt CO2 emisijas un par 80% cita veida radīto piesārņojumu 225 lielākajās Eiropas pilsētās. Lai sasniegtu šo mērķi, DPD grupas uzņēmumi, investējot vairāk nekā 200 miljonus eiro, iegādāsies 7000 videi draudzīgus transporta risinājumus un izveidos 3600 elektrisko transportlīdzekļu uzlādes punktus. Alternatīvās enerģijas transporta risinājumu parks tiks veidots no dažādiem transportlīdzekļiem – elektrauto, mazie elektriskie transportlīdzekļi, dabasgāzes transportlīdzekļi, kravas velosipēdi u.c., atbilstoši katra uzņēmuma lokālām piegādes vajadzībām un iespējām.

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras datiem (2018) kravu pārvadājumi pilsētvidē veido līdz 30% no kopējā CO2 izmešu apjoma. Atmosfēras piesārņojums pilsētās virs 100 000 iedzīvotājiem, kur galvenais piesārņojuma avots ir CO2 izmeši, var samazināt iedzīvotāju dzīvildzi pat par 15 mēnešiem. Tāpēc DPD grupa, rūpēs par iedzīvotāju dzīves kvalitāti un īstenojot uzņēmuma vides ilgtspējas politiku ar alternatīvu transporta risinājumu ieviešanu, koncentrējas uz 225 pārstāvētajām lielākajām Eiropas pilsētām.

Par DPD Latvija:

DPD Latvija ir sūtījumu piegādes tirgus līderis ar vairāk nekā 22 gadu pieredzi.  Latvijā tas darbojas kopš 1998. gada. DPD Latvija nodrošina sūtījumu piegādi Latvijas teritorijā, kā arī veic starptautiskos sūtījumus. DPD Latvija ir daļa no DPD grupas uzņēmumiem, kas pārstāvēti 43 pasaules valstīs un pieder Francijā reģistrētam uzņēmumam Geopost.

Par DPD grupa (DPDgroup):

DPDgroup ir otrais lielākais starptautiskais paku piegādes tīkls Eiropā. Grupa nodarbina vairāk nekā 77.000 paku piegādes eksperti un ir vairāk nekā 46.000 pickup punktiem. Katru dienu DPDgroup piegādā 5,3 miljonus sūtījumu 230 valstīm. Vairāk nekā 2019. gadā tika sasniegti vairāk nekā EUR 1,3 miljardi. sūtījumus visā pasaulē. DPDgroup ir trīs zīmoli visā Eiropā: DPD, Chronopost un SEUR.

DPDgroup pieder GeoPost, un 2019. gadā ieņēmumi ir EUR 7,8 miljardi. GeoPost ir Le Groupe La Poste piederoša kontrolakciju sabiedrība.