Kādi dokumenti ir derīgi sūtījuma saņemšanai?

Pavadlapā norādītais sūtījuma saņēmējs var uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu: pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību.