Kādus sūtījumus aizliegts izsniegt citai personai adresē?

Ja nosūtītājs izvēlējies kādu no papildus pakalpojumiem (pievienoto dokumentu (līgumu) parakstīšanu un 1 eksemplāra atgriešanu (ROD), personas dokumentu identifikācija (ID Check)), tad, sūtījuma drošības un personas datu aizsardzības nolūkos, tos aizliegts izsniegti citai personai adresē. Pavadlapā norādītajam saņēmējam, jāuzrāda derīgu personas apliecinošo dokumentu: pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību.