Lūdzu, atrisināt situāciju

1 1

Lūdzu, atrisināt situāciju

Please solve situation