Sertifikāti un atļaujas

DPD Sertifikāti un atļaujas DPD Sertifikāti un atļaujas

Sertifikāti un atļaujas

Lai nodrošinātu SIA DPD Latvija ikdienas darbu augstā kvalitātē, saudzējot apkārtējo vidi un veicot uzņēmējdarbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, SIA DPD Latvija ir sertificējusi vadības sistēmas atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

Kvalitātes vadības sistēmas standarts LV EN ISO 9001:2015

Nosaka kvalitātes vadības principus, kas ļauj uzņēmumam sistemātiski un nepārtraukti attīstīties, uzlabot savu pārvaldības, lēmumu pieņemšanas, procesu vadības sistēmu, klientu apkalpošanu un iekšējo darba vidi. Šis standarts ir pamats uzņēmuma veiksmīgai attīstībai.

Vides vadības sistēmas standarts LV EN ISO 14001:2015

Uzņēmuma sertifikācija atbilstoši ISO 14001 apliecina uzņēmuma atbalstu vides aizsardzībai, tai skaitā videi saudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanu uzņēmējdarbībā.

Lai nodrošinātu sūtījumu ātru un drošu apstrādi, SIA DPD Latvija ir saņēmusi sekojošas atļaujas:

VID MP AEO sertifikāts

Atzītais komersants (jeb Authorised Economic Operator vai AEO), kurš atbilst Pasaules muitas organizācijas drošuma un drošības kritērijiem, tiek uzskatīts par aizsargātu un drošu partneri piegādes ķēdē. Tas nozīmē, ka atzītais komersants dara visu, kas ir tā spēkos, lai samazinātu piegādes ķēdes daļas, kurā tas iesaistīts, apdraudējumu.

PVD atļauja pārtikas pārvadāšanai pa autoceļiem

Apliecina, ka SIA DPD Latvija ir iesaistīta pārtikas apritē, veicot starpniecības pakalpojumus un pārvadājot pārtikas produktus pa autoceļiem, kā arī, ka SIA DPD Latvija atrodas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un kontrolē.