Sekojiet mums

Mums visiem ir #VienaAdrese

2020. gadā DPDgroup piegādāja 1,9 miljardus paciņu visā pasaulē. Tomēr, domājot par nākamo paaudžu un mūsu dārgās planētas aizsargāšanu, mums visiem ir viena adrese. Tieši tādēļ kopš 2013. gada mēs esam samazinājuši CO2 emisijas uz paciņu par 18,8 % un 2025. gadā sasniegsim 30 % samazinājumu, kad 225 Eiropas lielākajās pilsētās izmantosim 100 % zemu emisiju piegādes transportlīdzekļus.

Iedvesmojoties un vadoties pēc mūsu trīs ilgtspējības pīlāriem „Cilvēki, planēta un kopienas”, DPDgroup strādā arvien smagāk, lai izveidotu tādu sociālo vidi un apkārtni, ar kuru varēs lepoties mūsu bērni.

DPDgroup ilgtspējības sasniegumi 2020. gadā

Our people

Mūsu cilvēki

 • Esam radījuši  20 000 jaunu darba vietu visā Eiropā  
 • Darbinieku apmierinātība ir pieaugusi līdz 80 % 
 • Nodrošinātas 74 675 apmācību stundas par veselības un drošības
 • Uzlabota personāla mainība līdz 14 %
Our planet

Mūsu planēta

 • Eiropas pilsētās darbību uzsākuši vairāk nekā 2 000 zemu emisiju transportlīdzekļi (+119 % salīdzinājumā ar 2019. gadu) 

 • Oglekļa emisijas uz paciņu samazinātas par 5,7 % (salīdzinājumā ar 2019. gadu) 

 • Esam ieviesuši savu unikālo gaisa monitoringa programmu vēl piecās pilsētās

 • 62 % no elektroenerģijas iegūstam atjaunojamos elektroenerģijas avotos (no 55 % 2019. gadā)

Our communities

Mūsu kopiena

 • Esam atbalstījuši vairāk nekā 450 kopienas iniciatīvu vairāk nekā 19 valstīs.

 • Vienoti cilvēki visur Covid-19 krīzes laikā.

 • Vairāk nekā 30 000 darbinieku iesaistīti „tuvākas kopienas” iniciatīvās.

 • Strādājām ar vairāk nekā 16 jaunuzņēmumiem, lai paātrinātu inovācijas ilgtspējības jomās.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par DPDgroup CSR aktivitātēm, lejupielādējiet mūsu 2021 CSR ziņojumu.

Atklājiet mūsu CSR apņemšanās!