Your delivery experts

Piegādes termiņi Eiropas sūtījumiem

DPD Classic piegādes termiņos ir norādīts aptuvens piegādes laiks.

DPD Classic gadījumā norādītie piegādes termiņi attiecas gan uz sūtījumiem, kas paņemti Latvijā ar piegādi citā Eiropas valstī,  gan uz sūtījumiem,  kas tiek paņemti  no citas Eiropas valsts ar piegādi Latvijā. Izmantojot sūtījumu paņemšanu pēc pieprasījuma, jeb Collection Request piegādes termiņš pagarinās par 1 dienu.

DPD  Guarantee, gadījumā mēs garantējam norādīto piegādes laiku tikai sūtījumiem, kas paņemti Rīgā ar piegādi citā Eiropas valstī, sūtījumiem, kas paņemti pārējā Latvijas teritorijā piegādes termiņš pagarinās par 1 dienu.  

Valsts

DPD CLASSIC piegādes termiņi* (darba dienas)

DPD GUARANTEE piegādes termiņi* (darba dienas)

Latvija

1

 

Igaunija

1 - 2

 

Lietuva

1 - 2

 

Austrija

4 - 5 

4

Beļģija

3 - 4

3

Bulgārija

5 - 6

 

Čehija

3 - 5

3

Dānija

4 - 5

4

Francija

4 - 5

4

Grieķija

6 - 8

 

Horvātija

4 - 5

 

Itālija

4 - 6

 

Īrija

5 - 6

 

Lielbritānija

4 - 5

4**

Luksemburga

3 - 4

3

Nīderlande

3 - 4

3

Norvēģija

5 - 8****

 

Polija

2 - 3

2

Portugāle

5 - 6

 

Rumānija

4 - 5

 

Slovākija

3 - 4

3

Slovēnija

4 - 5

 

Somija

2 - 4

2***

Spānija

4 - 6

 

Šveice

4 - 8****

 

Ungārija

4 - 5

 

Vācija

3 - 5

3

Zviedrija

3 - 5

 

* Piegādes laiks ir norādīts darba dienās, ņemot sūtījuma paņemšanas dienu kā dienu 0.  

** Garantētā piegāde uz Lielbritāniju 4 darba dienas, uz Skotiju 5 darba dienas.  

*** Garantētā piegāde uz Helsinkiem 2 darba dienas, pārējā Somija 3 darba dienas.

**** Pie nosacījuma, ja sūtījumam ir pievienoti visi nepieciešamie muitas dokumenti.  

22.09.2016. 

Lūdzu, ņemiet vērā piegādes specifiku atsevišķās Eiropas valstīs

Pasūtījumu pieteikšanas līnija

Tālr.: 67 060 519

P.-Pk. 8:00-18:00

 

Klientu apkalpošanas nodaļa

Tālr.: 67 387 284

E-pasts: info@dpd.lv

 

Pārdošanas nodaļa

Tālr.: 67 387 286

E-pasts: sales@dpd.lv