Rodzaje przetwarzanych danych

W celu realizacji usługi doręczenia przesyłki usługi przetwarzać możemy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.