Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, jako że przetwarzamy Twoje dane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie Administrator danych osobowych powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych