23. February 2021 | Všeobecné informácie

5 dní dovolenky navyše či angličtina v pracovnej dobe. DPD sa stará o svojich zamestnancov.

DPD na Slovensku, to je viac ako 300 zamestnancov a 600 kuriérov, ktorí sa každý deň starajú o doručovanie zásielok. Spoločnosť je súčasťou jednej z najväčších sietí na prepravu balíkov v Európe. Jej 75-tisíc zamestnancov doručí každý deň až 5,2 miliónov zásielok po celom svete. Zo silného medzinárodného zázemia firmy majú výhody nielen zákazníci. Personálni manažéri v rámci celého sveta totiž navzájom zdieľajú vedomosti a informácie o tom, ako mať spokojných zamestnancov.

19 rokov skúseností

DPD začala na Slovensku poskytovať svoje služby pred 19-timi rokmi. Za tento čas sa stala jednou z najväčších kuriérskych spoločností na našom trhu, ktorá denne doručí do slovenských domácností a firiem tisíce zásielok. Vďaka zázemiu silnej medzinárodnej siete DPDgroup, do ktorej patrí, dokáže rýchlo reagovať na potreby zákazníkov, zavádzať technologické inovácie či doručovať zásielky s nulovou uhlíkovou stopou.

Medzinárodná spoločnosť

Výhody silnej medzinárodnej firmy však pociťujú aj zamestnanci DPD na Slovensku. Personálni manažéri v rámci celej DPDgroup spolu pravidelne komunikujú o tom, aké metódy, hodnotenia, benefity či vzdelávacie programy využívajú. „Firemné hodnoty a spokojnosť našich zamestnancov chceme udržať na rovnakej úrovni v každej krajine, kde DPDgroup pôsobí. Zdieľanie informácií medzi HR oddeleniami nám pomáha zlepšovať podmienky pre zamestnancov, a tým samozrejme aj ich pracovné výsledky,“ hovorí Zuzana Amtmann, HR manažérka DPD na Slovensku a dodáva: „Ak niečo oceňujú zamestnanci v Nemecku, či Francúzsku, nie je problém túto skúsenosť priniesť aj zamestnancom na Slovensku.“

Prieskum spokojnosti

Zlepšovanie podmienok pre ľudí je pre personálnych manažérov v DPD nikdy nekončiaci sa proces.

Prieskum spokojnosti zamestnancov a kuriérov pripravujeme každé dva roky, jeho výsledky sa prezentujú manažmentu spoločnosti. Na jeho základe pripravujeme plán aktivít a zmien, ktoré by naši zamestnanci uvítali. Táto spätná väzba nás ako zamestnávateľa posúva ďalej,“

hovorí Amtmann.

5 dní dovolenky navyše

Zamestnanci najviac oceňujú napríklad päť dní dovolenky naviac, príspevky na dôchodkové sporenie, ale napríklad aj rôzne druhy školení, ktoré im pomáhajú kariérne napredovať. Samozrejmosťou sú už dnes v DPD pravidelné hodiny angličtiny. Prebiehajú v priestoroch firmy a v pracovnej dobe. Školenia však absolvujú aj samotní kuriéri a týkajú sa nielen ich technických znalostí. DPD pravidelne prináša inovácie, ktoré zjednodušujú samotné doručovanie pre príjemcov. Ja dôležité, aby naši kuriéri vedeli nové technológie správne používať. Nemenej dôležité sú však pre nich aj ich komunikačné, alebo mäkké zručnosti. Práve oni totiž prichádzajú do denného kontaktu s množstvom ľudí a navonok reprezentujú našu spoločnosť,“ vysvetľuje Amtmann. O to, aby vedeli správne a pohotovo reagovať na požiadavky príjemcov zásielok, sa starajú interní školitelia. Potrebné zručnosti ich učia nielen na tréningoch, ale ak je to potrebné aj priamo v teréne na konkrétnych situáciách.

Atmosféra v DPD

Vďaka dobre nastaveným podmienkam je podľa Zuzany Amtmann v DPD veľmi otvorená pracovná atmosféra, ktorá v konečnom dôsledku vedie k lepším pracovným výsledkom. Každý zamestnanec má príležitosť na rozvoj, vzdelávanie či kariérny postup. V takejto atmosfére nie je našim cieľom ľuďom sledovať dochádzku, alebo kontrolovať splnenie čiastkových cieľov. Očakávame, že každý samostatne a zodpovedne pristupuje k plneniu svojich úloh. Spoločnosť kladie dôraz na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, počet ľudí zodpovedá objemu práce. Ak má zamestnanec možnosť oddýchnuť si, jeho pracovné výsledky sú lepšie.  

Dôvera v DPD

Každý vie, aká je jeho náplň práce, jeho úloha v projekte. Ak má nejaký problém, alebo otázku, vie na koho sa obrátiť,“ hovorí Amtmann. Ak zamestnanec potrebuje informácie, môže zvolať meeting, alebo sa pýtať manažérov či priamo generálneho riaditeľa. Vždy sa tiež môžu obrátiť na ľudí z oddelenia HR, ktorí im pomôžu aj so súkromnými, či rodinnými záležitosťami. „Zamestnanci vedia, že sa na nás môžu obrátiť aj so záležitosťami, ktoré musia ostať medzi štyrmi očami,“ hovorí Amtmann.

Postoj zamestnancov v ťažších časoch

Otvorená atmosféra a tímový duch sa naplno prejavil v posledných mesiacoch, kedy aj na Slovensku vypukla pandémia COVID-19. Počet zásielok, ktoré prešli cez sieť DPD, sa veľmi rýchlo zvýšil na množstvá, ktoré pripomínali predvianočné obdobia. Zamestnanci museli počas pracovnej doby stihnúť omnoho viac ako v bežnom období. „Postoj zamestnancov k tejto situácii bol obdivuhodný. Všetci mali spoločný cieľ, a to doručiť zásielky načas ľuďom, ktorí ich potrebujú,“ dodáva Amtmann.