Your delivery experts

Siuntų pristatymo taisyklės

Patvirtinta

Generalinės direktorės

2015.01.06 įsakymu Nr. P- 4

Taisyklės galioja nuo 2015 m. sausio 12 dienos

Taisyklės