Atitiktis ir valdysena Atitiktis ir valdysena

 

Siekiant dar labiau optimizuoti savo veiklą, naudojame integruotas valdymo sistemas ir turime kitus vidinius dokumentus, kurie padeda ne tik gerinti valdysenos ir veiklos kokybės praktikas, bet ir rodo mūsų įsipareigojimus aplinkai ir bendruomenei.

Užtikrinti kokybišką ir sąžiningą veiklą padeda kokybės vadybos standartas (ISO 9001), aplinkos apsaugos vadybos standartas (ISO 14001) ir tvariųjų viešųjų pirkimų chartija.

Kitos įmonės veikloje taikomos tvarkos:

  • Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika;
  • Interesų konfliktų valdymo politika;
  • Skundų bei pranešimų apie galimus pažeidimus teikimo aprašas;
  • Rizikų valdymo planai
  • Atlygio politika
  • Dovanų politika

Kokybės vadybos standartas ISO 9001:2015

„DPD Lietuva“ nustato ir palaiko efektyvius procesus, kurie užtikrintų aukštos kokybės paslaugas. ISO 9001 vadybos sistemoje pateikiamos gairės, kurios nurodo, kaip sukurti ir įgyvendinti kokybės vadybos sistemą, kurioje daugiau dėmesio yra skiriame pagrindiniams kokybės principams – klientų lūkesčių atitikimas, procesų tobulinimas ir rizikos valdymas. Ši sistema skatina organizacijas optimizuoti savo procesus. Taip įmonės gali sumažinti išlaidas, padidinti našumą bei bendrą veiklos efektyvumą – visa tai padeda užtikrinti aukštesnę paslaugų kokybę klientams.

Aplinkos apsaugos vadybos standartas ISO 14001:2015

„DPD Lietuva“ tikslas – ne tik greitai ir efektyviai pristatyti siuntas, bet ir vykdyti veiklą kaip įmanoma tvariau. ISO 14001 vadybos sistema skirta padėti organizacijoms valdyti ir gerinti procesus aplinkosaugos srityje. Šioje sistemoje pateikiamas struktūrizuotas požiūris į organizacijos veiklos aplinkosaugos aspektų nustatymą ir sprendimą. Taip pat organizacijos skatinamos bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis ir yra įpareigotos nuolat tobulėti.

Tvariųjų viešųjų pirkimų chartija

„DPD Lietuva“ rūpinasi, kad vykdoma veikla būtų atsakinga bei etiška, todėl to tikisi ir iš savo prekių ir paslaugų tiekėjų. Tvariųjų viešųjų pirkimų chartija apibrėžia šiuos principus ir sutartinius įsipareigojimus. Principai taikomi visoms bendrovėms, kurios tiekia prekes ir paslaugas bendrovei „DPD Lietuva“, įskaitant transporto paslaugų teikėjus. Abipusiai įsipareigojimai apima tokias veiklos sritis kaip žmogaus teisės, sauga darbe, veiksmai poveikiui aplinkai mažinti ir užkirsti kelią konfliktams bei atsakingas jų valdymas.

Tvariųjų viešųjų pirkimų chartija skatina tiekėjus laikytis etiškos verslo praktikos, įskaitant sąžiningą darbą ir žmogaus teisių apsaugą bei užkirsti kelią žmonių išnaudojimui.