Atnaujiname konkurso sąlygas nuo 2022  09 05

Atsiimkite siuntą iš DPD paštomato per 2  val. nuo PIN kodo gavimo

ir laimėkite IPHONE 13  arba
kiekvieną savaitę 50 Eur „Akropolio“ dovanų čekį.

Akcijoje savaime dalyvauja visi asmenys atsiėmę siuntas per 2 val. iš DPD paštomato iki rugsėjo 7 d.

Prizai

Prizai

- IPHONE 13 išmanusis telefonas

- 50 Eur vertės „Akropolio“ dovanų čekis kiekvieną savaitę

Laimėtojai

50 Eur „Akropolio“ dovanų čekiai

Liepos 4 d.  Jurgita Jankauskienė
Liepos 5 d. Vesta Emma
Liepos 6 d. Oleg Kravchuk
Liepos 7 d. Ernesta Mordosienė

Liepos 8 d. Raimundas Krapukaitis
Liepos 9 d. Laura Kazkauskienė

Liepos 11 d. Dalia Tamošauskienė
Liepos 12 d. Rasa Vaitkevičiutė
Liepos 13 d. Deividas Krasauskas
Liepos 14 d. Julija Buzaitė
Liepos 15 d. Vaidas Mazuronis
Liepos 16 d. Ilona Kazlauskienė

Liepos 18 d. Jevgenijus Gubar
Liepos 19 d. Monika Butavičiūtė
Liepos 20 d. Aina Andrulienė
Liepos 21 d. Ieva Dagienė
Liepos 22 d. Ieva Marozaitė
Liepos 23 d. Martyna Karinauskaitė

Liepos 25 d. Raimundas Gricius
Liepos 26 d. Sigita Bajoriunaitė
Liepos 27 d. Aida Eidukaitienė
Liepos 28 d. Erlandas Rimša
Liepos 29 d. Alina Kravecko
Liepos 30 d. Inga Šnarskytė

Rugpjūčio 1 d. Arentas Kukeckas
Rugpjūčio 2 d. Evelina Volikovaitė
Rugpjūčio 3 d. Monika Gumbelevičiūtė
Rugpjūčio 4 d. Povilas Vaičius
Rugpjūčio 5 d. Evelina Stankevičienė
Rugpjūčio 6 d. Jonas Misiūnas

Rugpjūčio 8 d. Laima Žukauskienė
Rugpjūčio 9-13 d. Loreta Lanauskaite
Rugpjūčio 16-20 d. Augustė Čepaitytė

Rugpjūčio 22-27 d. Ingrida Daujotaitė
Rugpjūčio 29 d. - rugsėjo 5 d. Karolina Kestenienė

Iphone 13 laimėtojai

Loreta Jasienė

Su visais laimėtojais susisieksime asmeniškai prie siuntos nurodytu el. paštu.

„DPD Lietuva“ žaidimo taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:

1.1. Žaidimą „Greitas kaip kurjeris!“ (toliau - Žaidimas) organizuoja yra "DPD Lietuva" (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2022-07-04 iki 2022-09-07 (imtinai).

2.2. Žaidimo vykdymo vieta – Lietuvos teritorija.

3. Žaidimo dalyviai (toliau – asmenys arba dalyviai):

3.1. Žaidime gali dalyvauti pilnamečiai Lietuvos piliečiai (fiziniai asmenys), kurie atsiėmė siuntą per dvi valandas nuo SMS žinutės su PIN kodu gavimo, išskyrus DPD darbuotojus, jų sutuoktinius/sugyventinius.

3.2. Žaidime gali dalyvauti tik asmenys, sutinkantys su šiomis Žaidimo taisyklėmis. Aiškumo dėlei, asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

4. Žaidimo prizų fondas:

4.1.1. 1  išmanusis telefonas Iphone 13. Renkamas 1 laimėtojas iš siuntų gavėjų atsiėmusių siuntas liepos 4 - rugsėjo 7 d.

4.1. 2.  Dovanų kuponai po 50 Eur apsipirkimui „Akropolio“ prekybos centre.  dovanų kuponą kasdien (liepos 4 d. - rugpjūčio 8 d.), vėliau po 1 kuponą kiekvieną savaitę (rugpjūčio 9 - rugsėjo 7 d). 

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1. Žaidime dalyvauja 3.1. punkte nurodyti siuntų gavėjai, kurie pasirinko pristatymą į DPD paštomatus ir ne vėliau kaip per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo atsiėmė siuntą.

5.2. Žaidime dalyvaujama savaime, todėl papildomai registruotis nereikia. Jūs turite teisę atsisakyti dalyvauti žaidime, parašydami el. laišką el. paštu [email protected]. Laiške nurodykite siuntos numerį ir informaciją, kad žaidime dalyvauti nepageidaujate.

5.3. Bus renkami ir saugojami šie dalyvių asmens duomenys: pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas ir siuntos numeris. Šie duomenys renkami išskirtinai tik žaidimo organizavimo tikslu, t. y. išrinkti laimėtojus ir susisiekti su juo dėl prizo atsiėmimo.

6. Žaidimo eiga:

6.1.1. Žaidimo laikotarpiu liepos 4 - rugsėjo 4 d. (imtinai) dalyviai, atsiėmę siuntą iš DPD paštomato per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo, gali laimėti 1 asmuo 1 išmanųjį telefoną Iphone 13.

6.1.2 Kiekvieną dieną, 2022 m. liepos 4 d. – 2022 m. rugsėjo 4 d. (imtinai) dalyviai, atsiėmę siuntą iš DPD paštomato per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo, gali laimėti po 1 vnt. 50 Eur vertės „Akropolis“ dovanų čekį. dovanų kuponą kasdien (liepos 4 d. - rugpjūčio 8 d.), vėliau po 1 kuponą kiekvieną savaitę (rugpjūčio 9 - rugsėjo 7 d). 

6.4. Prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka. Iphone laimėtojai bus skelbiami 2022 rugsėjo 5-11 dienomis. Čekių laimėtojai skelbiami liepos 8 d., liepos 26 d., rugpjūčio 9 d., rugsėjo 7 d.   internetinėje svetainėje dpd.lt

6.3. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka prizą laimės šiose Žaidimo taisyklėse išdėstytų dalyvavimo sąlygų neatitinkantis asmuo, DPD laimėtoją rinks iš naujo.

6.4. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka (burtų keliu) bus dar kartą išrinktas asmuo, kuris jau buvo išrinktas ankstesnio rinkimo metu, nugalėtojas bus renkamas iš naujo. Dalyvis gali laimėti tik vieną prizą.

6.5. Prizų laimėtojai, jeigu jie sutiks, (vardas ir pavardė) gali būti skelbiami interneto tinklapyje https://www.facebook.com/DPDLT ir dpd.lt.

6.6. Po laimėtojo paskelbimo, su laimėtoju susisiekiame el. paštu arba jis pats gali kreiptis el. paštu [email protected]. Prizai laimėtojams bus siunčiami į DPD paštomatus, pristatomi į namus kurjeriu arba el. paštu.

6.7. Nepavykus su prizų laimėtojais susisiekti per 7 kalendorines dienas, prizas anuliuojamas.

6.8. Prizai į pinigus ir paslaugas nekeičiami, taip pat prizai negali būti perleidžiami kitam asmeniui.

7. DPD atsakomybė:

7.1. DPD niekaip neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks asmens/kontaktinius ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.

7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapio, kuriame bus vykdomas Žaidimas, technines klaidas ar techninius sutrikimus.

7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl dalyvavimo Žaidime.

7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šio Žaidimo dėl bet kokios priežasties, iš anksto neįspėdama dalyvių ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Dalyvis (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar reikalauti kompensacijų.

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. Kitos sąlygos:

9.1. Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.

9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama telefonu +370 5 2106777 (darbo laikas I-V: 9.00-17.00) arba [email protected]

9.3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkyma galima rasti Privatumo politikoje, pateiktote čia.