konkursas
konkursas

Atnaujiname konkurso sąlygas nuo 2023  11  21

Atsiimkite siuntą iš DPD paštomato per 2  val. nuo PIN kodo gavimo

ir laimėkite Apple AirPods PRO.
Po 3 ausines kiekvieną savaitę
.

Akcijoje savaime dalyvauja visi asmenys atsiėmę siuntas per 2 val. iš DPD paštomato iki gruodžio 24 d. (imtinai)

Prizai

prizai prizai

Prizai

15 vnt. Apple AirPods Pro (2nd gen) su MagSafe Case (USB‑C).

Prizo vertė 279 Eur.

Laimėtojai

Akropolio dovanų čekiai

Spalio 9-15 d. Daiva Karabanienė

Spalio 16-22 d. Marija Karaliūtė

Spalio 23-29 d. Virginija Paukštienė

Spalio 30 d. - lapkričio 5 d. Kristė Vaitašienė

KvepaluSala.lt dovanų čekiai

Lapkričio 6-12 d. Vita Želvienė

Lapkričio 13-19 d. Magnolijus Bebrauskas

Ausinės

Lapkričio 20-26 d. Gediminas Alšauskas

Lapkričio 27 d. - gruodžio 3 d. dar nepaskelbta

Gruodžio 4-10 d. dar nepaskelbta

Gruodžio 11-17 d. dar nepaskelbta

Gruodžio 18-24 d. dar nepaskelbta

„DPD Lietuva“ žaidimo taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:

1.1. Žaidimą „Greitas kaip kurjeris!“ (toliau - Žaidimas) organizuoja yra "DPD Lietuva" (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2023-10-09 iki 2023-12-24 (imtinai).

2.2. Žaidimo vykdymo vieta – Lietuvos teritorija.

3. Žaidimo dalyviai (toliau – asmenys arba dalyviai):

3.1. Žaidime gali dalyvauti pilnamečiai Lietuvos piliečiai (fiziniai asmenys), kurie atsiėmė siuntą per dvi valandas nuo SMS žinutės su PIN kodu gavimo, išskyrus DPD darbuotojus, jų sutuoktinius/sugyventinius.

3.2. Žaidime gali dalyvauti tik asmenys, sutinkantys su šiomis Žaidimo taisyklėmis. Aiškumo dėlei, asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

4. Žaidimo prizų fondas:

4.1.1. Dovanų kuponai po 50 Eur apsipirkimui „Akropolio“ prekybos centre. Po 1 kuponą kiekvieną savaitę laikotarpiu spalio 9 d. - lapkričio 5 d.

4.1.2.  Dovanų kuponai po 50 Eur apsipirkimui „KvepaluSala.lt“ el. parduotuvėje. Po 1 kuponą kiekvieną savaitę laikotarpiu lapkričio 6-19 d.

4.1.3. Apple AirPods Pro (2nd gen) with MagSafe Case (USB‑C) (vertė 279 Eur). Po 3 vnt. per savaitę lapkričio 20 d. - gruodžio 24 d. Visu žaidimo laikotarpiu 15 vnt.

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1. Žaidime dalyvauja 3.1. punkte nurodyti siuntų gavėjai, kurie pasirinko pristatymą į DPD paštomatus ir ne vėliau kaip per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo atsiėmė siuntą.

5.2. Žaidime dalyvaujama savaime, todėl papildomai registruotis nereikia. Jūs turite teisę atsisakyti dalyvauti žaidime, parašydami el. laišką el. paštu [email protected]. Laiške nurodykite siuntos numerį ir informaciją, kad žaidime dalyvauti nepageidaujate.

5.3. Bus renkami ir saugojami šie dalyvių asmens duomenys: pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas ir siuntos numeris. Šie duomenys renkami išskirtinai tik žaidimo organizavimo tikslu, t. y. išrinkti laimėtojus ir susisiekti su juo dėl prizo atsiėmimo.

6. Žaidimo eiga:

6.1.1. Žaidimo laikotarpiu spalio 9 d. - lapkričio 19 d. (imtinai) dalyviai, atsiėmę siuntą iš DPD paštomato per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo, gali laimėti po 1 vnt. 50 Eur vertės dovanų čekį. dovanų kuponą kiekvieną savaitę.

6.1.2. Žaidimo laikotarpiu lapkričio 20 d. - gruodžio 24 d. dalyviai, atsiėmę siuntą iš DPD paštomato per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo, gali laimėti po 3 vnt. Apple AirPods Pro (2nd gen) with MagSafe Case (USB‑C) (vertė 279 Eur) kiekkvieną savaitę. Vienas laimėtojas laimi 1 ausines, renkami 3 laimėtojai per savaitę.

6.3. Prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka. Laimėtojai skelbiami kas savaitę.internetinėje svetainėje dpd.lt ir informuojami prie siuntos nurodytu el. paštu.

6.4. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka prizą laimės šiose Žaidimo taisyklėse išdėstytų dalyvavimo sąlygų neatitinkantis asmuo, DPD laimėtoją rinks iš naujo.

6.5. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka (burtų keliu) bus dar kartą išrinktas asmuo, kuris jau buvo išrinktas ankstesnio rinkimo metu, nugalėtojas bus renkamas iš naujo. Dalyvis gali laimėti tik vieną prizą.

6.6. Prizų laimėtojai, jeigu jie sutiks, (vardas ir pavardė) gali būti skelbiami interneto tinklapyje https://www.facebook.com/DPDLT ir dpd.lt.

6.7. Po laimėtojo paskelbimo, su laimėtoju susisiekiame el. paštu arba jis pats gali kreiptis el. paštu [email protected]. Prizai laimėtojams bus siunčiami el. paštu arba į DPD paštomatą.

6.8. Nepavykus su prizų laimėtojais susisiekti per 7 kalendorines dienas, prizas anuliuojamas.

6.9. Prizai į pinigus ir paslaugas nekeičiami, taip pat prizai negali būti perleidžiami kitam asmeniui.

7. DPD atsakomybė:

7.1. DPD niekaip neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks asmens/kontaktinius ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.

7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapio, kuriame bus vykdomas Žaidimas, technines klaidas ar techninius sutrikimus.

7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl dalyvavimo Žaidime.

7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šio Žaidimo dėl bet kokios priežasties, iš anksto neįspėdama dalyvių ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Dalyvis (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar reikalauti kompensacijų.

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. Kitos sąlygos:

9.1. Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.

9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama telefonu +370 5 2106777 (darbo laikas I-V: 9.00-17.00) arba [email protected].

9.3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkyma galima rasti Privatumo politikoje, pateiktote čia.