Padėk sugalvoti vardą DPD virtualiam pokalbių asistentui - robotui

Žaidime dalyvauja visi asmenys DPD Lietuva Facebook paskyroje po konkursui skirtu įrašu parašę komentarą.

5 atrintkų įdomiausių ir originaliausių vardų autoriai laimės:
- firminę DPD gertuvę;
- nuolaidos kodą 1 nemokamai siuntai išsiųsti per esiunta.lt iš paštomato į paštomatą Lietuvoje.

„DPD Lietuva“ žaidimo taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:

1.1. Žaidimą „Išrink vardą DPD virtualiam asistentui“ (toliau - Žaidimas) organizuoja yra "DPD Lietuva" (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2021-04-07  iki 2021-04-08 (imtinai).

2.2. Žaidimo vykdymo vieta – Lietuvos teritorija.

3. Žaidimo dalyviai (toliau – asmenys arba dalyviai):

3.1. Žaidime gali dalyvauti pilnamečiai Lietuvos piliečiai (fiziniai asmenys), kurie po konkursui skirtu įrašu "DPD Lietuva" Facebook paskyroje parašo komentarą su virtualaus asistento vardo pasiūlymu.

3.2. Žaidime gali dalyvauti tik asmenys, sutinkantys su šiomis Žaidimo taisyklėmis. Aiškumo dėlei, asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

4. Žaidimo prizų fondas:

5 vnt. DPD firminės metalinės gertuvės/termosai;

5 vnt. nuolaidos kodai nemokamoms siuntos išsiųsti per esiunta.lt siuntimui iš paštomato į paštomatą Lietuvoje.

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1. Žaidime dalyvauja 3.1. punkte nurodyti Facebook vartotojai, kurie "DPD Lietuva" Facebook paskyroje po konkurso įrašu palieka komentarą su pokalbių roboto vardo pasiūlymu.

5.2. Bus renkami ir saugojami šie dalyvių asmens duomenys: pavardė, vardas, el. pašto adresas. Šie duomenys renkami išskirtinai tik žaidimo organizavimo tikslu, t. y. išrinkti laimėtojus ir susisiekti su juo dėl prizo atsiėmimo.

5.3. Visi žaidime dalyvaujantys asmenys sutinka, kad jei jų konkurso metu pateiktas vardas bus atrinktas ir naudojamas tolimesnėje DPD komunikacijoje, kaip DPD virtualaus asistento vardas, tai konkurso dalyvis neatlygintinai perleidžia visas autorines teisias į šį vardą UAB DPD Lietuva nuosavybėn. Konkurso dalyviai sutinka, kad išrinkus jo vardą, dalyvis pasirašys autorinių teisių į vardą perleidimo sutartį,

5.4. Jau pasiūlymų sąraše esantys ir konkurse nedalyvaujantys vardai: Siuntis, Greitis, Siunčius, OKis, Logis, KAStas, Kursius, Kasius, Infis, Sekis, Sekius, Spartis, Infius, Infas, Kastijus.

6. Žaidimo eiga:

6.1. Laimėtojai skelbiami balandžio 9 d. penktadienį.

6.2. Prizų laimėtojais bus išrinkti 5 asmenys, kurie organizatorių manymu pateikė įdomiausius ir/ar originaliausius vardo pasiūlymus.

6.5. Prizų laimėtojai (vardas ir pavardė) bus skelbiami interneto tinklapyje https://www.facebook.com/DPDLT.

6.6. Po laimėtojo paskelbimo, DPD Lietuva su laimėtojais susisieks asmenine žinute Facebook. Prizai laimėtojams bus siunčiami į DPD Pickup paštomatus ir el. paštu.

6.7. Nepavykus su prizų laimėtojais susisiekti per 7 kalendorines dienas, prizas anuliuojamas.

6.8. Prizai į pinigus ir paslaugas nekeičiami, taip pat prizai negali būti perleidžiami kitam asmeniui.

7. DPD atsakomybė:

7.1. DPD niekaip neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks asmens/kontaktinius ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.

7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapio, kuriame bus vykdomas Žaidimas, technines klaidas ar techninius sutrikimus.

7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl dalyvavimo Žaidime.

7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šio Žaidimo dėl bet kokios priežasties, iš anksto neįspėdama dalyvių ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Dalyvis (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar reikalauti kompensacijų.

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. Kitos sąlygos:

9.1. Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.

9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama telefonu +370 5 2106777 (darbo laikas I-V: 9.00-17.00) arba [email protected]

9.3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkyma galima rasti Privatumo politikoje, pateiktote čia.