Your delivery experts

Konkursas „Moku moderniai"

Laukiate pirkinio, už kurį mokėsite, kurjeriui pristačius siuntą?

Už gautą siuntą mokėkite kortele, o ne grynaisiais ir

kas savaitę iki pat Kalėdų laimėkite firminę DPD kuprinę.

 

„DPD Lietuva“ žaidimo „Moku moderniai“ taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:

1.1. Žaidimo „Moku moderniai“ (toliau - Žaidimas) organizatorius yra UAB „DPD Lietuva“ (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Žaidimas vyksta nuo 2019-12-09 iki 2019-12-23 (imtinai).

2.2. Žaidimo vykdymo vieta – visa Lietuva.

3. Žaidimo dalyviai (toliau – asmenys arba dalyviai):

3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus dirbančius DPD.

3.2. Amžiaus apribojimai – nėra.

3.3. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

4. Žaidimo prizų fondas:

4.1. Firminės DPD kuprinės - 2 vnt. Skiriamas 1 prizas vienam prizų traukimo laikotarpiui.

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1. Žaidime gali dalyvauti asmenys, kurie atsiima siuntą ir už ją apmoka kurjeriui. Norėdamas dalyvauti Žaidime, dalyvis atsiimdamas siuntą, už ją turi sumokėti banko kortele. Siuntų gavėjai atsiskaitę grynaisiais pinigais, žaidime nedalyvauja. Taip pat dalyvis norėdamas dalyvauti Žaidime DPD Lietuva Facebook paskyroje „DPD Lietuva“ po įrašu, skirtu Žaidimui, turi parašyti: „#DPDMokuKortele”.

5.2. Žaidimo laikotarpiu bus išsaugojami šie dalyvių duomenys: pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas.

6. Žaidimo eiga:

6.1. Prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka. Laimėtojai bus renkami gruodžio 13 d. ir 23 d. ir per 3 d.d. paskelbti DPD Lietuva Facebook paskyroje.

6.2. Prizų laimėtojai atrenkami atsitiktine tvarka.

6.3. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka prizą laimės šiose Žaidimo taisyklėse išdėstytų dalyvavimo sąlygų neatitinkantis asmuo, DPD laimėtojus rinks iš naujo.

6.4. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka bus dar kartą išrinktas asmuo, kuris jau buvo išrinktas ankstesnio rinkimo metu, nugalėtojas bus renkamas iš naujo. Dalyvis gali laimėti tik vieną prizą.

6.5. Prizų laimėtojai (vardas ir pavardė) bus skelbiami interneto tinklapyje https://www.facebook.com/DPDLT/.

6.6. Po laimėtojo paskelbimo, jis dėl prizo atsiėmimo turi susisiekti asmenine Facebook žinute su DPD Lietuva. Prizai laimėtojams bus siunčiami į DPD Pickup siuntų savitarnos terminalus ar siuntų taškus.

6.7. Jei laimėtojas per septynias (7) dienas nuo tada, kai su juo susisiekė DPD, aiškiai nepatvirtina savo laimėjimo ir kontaktinės informacijos, tai laikoma prizo atsisakymu.

6.8. Dalyviai galės laimėti šiuos prizus: firminės DPD kuprinės - 2 vnt. 

6.9. Prizai į pinigus nekeičiami.

7. DPD atsakomybė:

7.1.DPD neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks duomenis ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.

7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapio, kuriame bus vykdomas Žaidimas, technines klaidas ar techninius sutrikimus.

7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl dalyvavimo Žaidime.

7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šio Žaidimo dėl bet kokios priežasties ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Dalyvis (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar kompensacijų.

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. Kitos sąlygos:

9.1.Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.

9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama telefonu +370 2106777 (darbo laikas I-V: 9.00-17.00) arba [email protected].

9.3. Privatumo politiką skaityti čia