Your delivery experts

DPD atsakomybė Siuntėjui deklaravus siuntos vertę

DPD atsako už klientui padarytą žalą dėl prarastų, apgadintų registruotų pašto siuntų taip:

 • Dėl tarptautinių siuntų vadovaujantis Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis;
 • Dėl registruotų siuntų, gabenamų Lietuvos Respublikos teritorijoje praradimą, trūkumą ar sužalojimą – prarastų, trūkstamų prekių, daiktų verte, bet ne daugiau kaip 520 EUR vienai siuntos pakuotei.

Siunčiant didelės vertės siuntas klientai (Siuntėjai)  gali įvertinti siuntas nustatyta tvarka deklaruodami siunčiamų prekių (daiktų) vertę eurais ir papildomai sumokėdami siuntos įvertinimo mokestį.

Pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymą įvertintoji pašto siunta - pašto siunta, kurią sugadinus ar kuriai dingus siuntėjui atlyginama jo nurodyta pašto siuntos vertė.

Jeigu dėl DPD kaltės dingsta ar buvo sugadintos įvertintos pašto siuntos, jose trūksta daiktų (prekių) ar daiktai (prekės) apgadinti, DPD atlygina:

 • už dingusią įvertintąją pašto siuntą - suma, lygia siuntimo išlaidoms ir įvertinimo sumai;
 • už dalį dingusių ar apgadintų daiktų (prekių) įvertintojoje pašto siuntoje su daiktų (prekių) sąskaita, aprašu - suma, lygia siuntimo išlaidoms ir daiktų (prekių) apraše, sąskaitoje nurodytai dingusio ar apgadinto daikto (prekės) vertei, tačiau ne didesne, negu įvertinta visa pašto siunta.

 

 

Jeigu patys siunčiate siuntą

Jeigu užsakote siuntos paėmimo

(Collection request) paslaugą

1. Užpildykite siuntų vertės deklaraciją

. Kitokios formos pranešimas arba nepilnai užpildytas dokumentas laikomas negaliojančiu!

1. Užpildykite parsivežamų siuntų užsakymo formą (ją rasite čia). Siuntų vertės deklaracijos atskirai pildyti nereikia, nes visa reikalinga informacija yra užsakymo formoje.

2. Prieš atiduodant siuntą kurjeriui, išsiųskite siuntos vertės deklaraciją el. paštu [email protected] (laiško tema (subject) turi būti: Įvertinta siunta ID: XXXX (XXXX vietoje nurodykite savo ID kodą)).

2. Parsivežamų siuntų užsakymo formoje pažymėkite varnele "Noriu įvertinti siuntą" ir atsiradusiuose laukuose įrašykite siuntos vertę bei nurodykite, ar bus siunčiamos elektronikos prekės.

3. Mėnesio pabaigoje Jums bus suformuota papildoma sąskaita už per visą mėnesį Jūsų deklaruotas įvertintas siuntas.

 1. siuntos įvertinimo paslauga teikiama tik sutartiniams klientams;
 2. siuntų vertė gali būti deklaruojama visoms siuntoms pristatomoms Lietuvoje ir Europoje;
 3. įvertintos siuntos mokesčio tarifas – 0.15% nuo deklaruotos siuntos vertės, bet ne mažiau 2,90 EUR;
 4. maksimali deklaruojama vienos siuntos vertė – 28962 EUR;
 5. jeigu siuntą įvertinate užsakydami siuntos paėmimo (Collection request) paslaugą ir vienu metu užsakote daugiau nei vienos pakuotės paėmimą tuo pačiu adresu, siuntos vertė bus skaičiuojama visoms užsakomoms pakuotėms ir dalinama kiekvienai po lygiai. Pavyzdžiui, jeigu užsakote 3 pakuočių paėmimą vienu adresu ir siuntos vertę nurodote 2606,58 EUR, laikoma, kad viena pakuotė yra įvertinta 868,86 EUR.
 6. deklaruojant siunčiamų siuntų vertę skiriamos 2 prekių rūšys:
 • elektronikos prekės: mobilieji telefonai, elektroninė įranga (spausdintuvai, faksai, modemai, buitinė technika ir t. t.), kompiuteriai, įrengimai (staklės ir pan.);
 • kitos prekės, išskyrus nurodytas DPD siuntų pristatymo taisyklėse uždraustas siųsti prekes (daiktus).

 

Jei turite klausimų, kreipkitės į pardavimų skyrių tel.: 8 5 2106 766 arba rašykite el. paštu [email protected].